Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0537

79/537/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 mei 1979 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Italië (Gewest Abruzzen) overeenkomstig de Richtlijnen 72/159/EEG, 72/160/EEG, 72/161/EEG en 75/268/EEG (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

OJ L 143, 12.6.1979, p. 13–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/537/oj

31979D0537

79/537/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 mei 1979 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Italië (Gewest Abruzzen) overeenkomstig de Richtlijnen 72/159/EEG, 72/160/EEG, 72/161/EEG en 75/268/EEG (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 143 van 12/06/1979 blz. 0013 - 0014


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 mei 1979

met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Italië ( Gewest Abruzzen ) overeenkomstig de Richtlijnen 72/159/EEG , 72/160/EEG , 72/161/EEG en 75/268/EEG

( Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek )

( 79/537/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven ( 1 ) , met name op artikel 18 , lid 3 ,

Gelet op Richtlijn 72/160/EEG van de Raad van 17 april 1972 ter bevordering van de bedrijfsbeëindiging in de landbouw en van de aanwending van cultuurgrond tot verbetering van de structuur ( 2 ) , met name op artikel 9 , lid 3 ,

Gelet op Richtlijn 72/161/EEG van de Raad van 17 april 1972 betreffende de sociaal-economische voorlichting en de scholing van de personen , die in de landbouw werkzaam zijn ( 3 ) , met name op artikel 11 , lid 3 ,

Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden ( 4 ) , met name op artikel 13 ,

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 14 maart 1979 mededeling heeft gedaan van de wet van het gewest Abruzzen van 26 januari 1979 betreffende de bepalingen voor de tenuitvoerlegging van de EEG richtlijnen inzake de landbouw ;

Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 18 , lid 3 , van Richtlijn 72/159/EEG , artikel 9 , lid 3 , van Richtlijn 72/160/EEG , artikel 11 , lid 3 , van Richtlijn 72/161/EEG en artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG bij beschikking moet vaststellen of , met inachtneming van de vorengenoemde wet , de in Italië bestaande regelingen ter uitvoering van de Richtlijnen 72/159/EEG , 72/160/EEG , 72/161/EEG en de titels III en IV van Richtlijn 75/268/EEG waarop de Beschikkingen van de Commissie 76/480/EEG van 13 april 1976 ( 5 ) en 76/964/EEG van 7 december 1976 ( 6 ) betrekking hebben , nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap en tevens of genoemde wet voldoet aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap in de uitvoering van de in titel II van Richtlijn 75/268/EEG omschreven maatregelen ;

Overwegende dat de artikelen 3 tot en met 20 van de genoemde wet beantwoorden aan de bepalingen en doelstellingen van Richtlijn 72/159/EEG ;

Overwegende dat de artikelen 31 tot en met 40 daarvan in overeenstemming zijn met de bepalingen en doelstellingen van Richtlijn 72/160/EEG ;

Overwegende dat de artikelen 47 tot en met 60 daarvan in overeenstemming zijn met de bepalingen en doelstellingen van Richtlijn 72/161/EEG ;

Overwegende dat de artikelen 22 tot en met 24 en artikel 30 daarvan beantwoorden aan de bepalingen van Richtlijn 75/268/EEG ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte constatering in overeenstemming is met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De in Italië bestaande regelingen ter uitvoering van de Richtlijnen 72/159/EEG , 72/160/EEG en 72/161/EEG en de titels III en IV van Richtlijn 75/268/EEG voldoen , met inachtneming van de wet van 26 januari 1979 van het gewest Abruzzen , nog steeds aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap in de uitvoering van de in artikel 15 van Richtlijn 72/159/EEG , artikel 6 van Richtlijn 72/160/EEG , artikel 8 van Richtlijn 72/161/EEG en artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG genoemde gemeenschappelijke acties .

Artikel 2

De artikelen 22 en 30 van de wet van het gewest Abruzzen van 26 januari 1979 , voldoen aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG genoemde gemeenschappelijke actie .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek .

Gedaan te Brussel , 29 mei 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 96 van 23 . 4 . 1972 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 96 van 23 . 4 . 1972 , blz . 9 .

( 3 ) PB nr . L 96 van 23 . 4 . 1972 , blz . 15 .

( 4 ) PB nr . L 128 van 19 . 5 . 1975 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 138 van 26 . 5 . 1976 , blz . 14 .

( 6 ) PB nr . L 364 van 31 . 12 . 1976 , blz . 62 .

Top