Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R1144

Verordening (EEG) nr. 1144/79 van de Commissie van 11 juni 1979 houdende zesde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1528/78 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor gedroogde voedergewassen

OJ L 143, 12.6.1979, p. 5–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 129
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 133 - 133
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 133 - 133
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 011 P. 14 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 011 P. 14 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1144/oj

31979R1144

Verordening (EEG) nr. 1144/79 van de Commissie van 11 juni 1979 houdende zesde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1528/78 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor gedroogde voedergewassen

Publicatieblad Nr. L 143 van 12/06/1979 blz. 0005 - 0005
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 11 blz. 0014
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 25 blz. 0129
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 11 blz. 0014
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 16 blz. 0133
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 16 blz. 0133


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1144/79 VAN DE COMMISSIE

van 11 juni 1979

houdende zesde wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1528/78 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor gedroogde voedergewassen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1117/78 van de Raad van 22 mei 1978 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen ( 1 ) , en met name op artikel 6 , lid 3 ,

Overwegende dat in artikel 14 , lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 1528/78 van de Commissie ( 2 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 449/79 ( 3 ) , is bepaald dat in geval een verwerkend bedrijf de gedroogde voedergewassen gebruikt voor een landbouwbedrijf dat aan eerstgenoemd bedrijf toebehoort , de gedroogde voedergewassen die in de loop van een maand zijn geproduceerd , worden geacht het verwerkende bedrijf op de laatste dag van de betrokken maand te hebben verlaten ; dat wanneer een dergelijk bedrijf een deel van zijn produktie verkoopt de toepassing van die bepaling op moeilijkheden stuit ; dat bijgevolg die bepaling moet worden gewijzigd ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor gedroogde voedergewassen ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 14 , lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 1528/78 wordt gelezen :

" 3 . De gedroogde voedergewassen die in de loop van een maand worden gebruikt op een landbouwbedrijf dat aan een verwerkend bedrijf toebehoort en die van laatstgenoemd bedrijf afkomstig zijn , worden geacht het verwerkend bedrijf op de laatste dag van de betrokken maand te hebben verlaten . "

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 11 juni 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 142 van 30 . 5 . 1978 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 179 van 1 . 7 . 1978 , blz . 10 .

( 3 ) PB nr . L 57 van 8 . 3 . 1979 , blz . 11 .

Top