EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0555

Besluit (EU, Euratom) 2020/555 van de Commissie van 22 april 2020 tot wijziging van haar reglement van orde

C/2020/3000

OJ L 127I , 22.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/555/oj

22.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 127/1


BESLUIT (EU, Euratom) 2020/555 VAN DE COMMISSIE

van 22 april 2020

tot wijziging van haar reglement van orde

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 249,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie moet ervoor kunnen zorgen dat haar besluitvormingsproces vlot verloopt, zelfs in uitzonderlijke omstandigheden.

(2)

In uitzonderlijke omstandigheden kan de voorzitter, indien alle of een aantal leden van de Commissie niet persoonlijk aan een vergadering van de Commissie kunnen deelnemen, hen uitnodigen om deel te nemen via telecommunicatiesystemen met behulp waarvan zij kunnen worden geïdentificeerd en daadwerkelijk aan de vergadering kunnen deelnemen.

(3)

Voor de vaststelling of het quorum is gehaald, moeten de leden die aan een vergadering van de Commissie deelnemen via telecommunicatiesystemen, geacht worden aanwezig te zijn.

(4)

Voor de waarmerking van de op een dergelijke vergadering genomen besluiten, kan de ondertekening van de korte samenvatting door de voorzitter en de secretaris-generaal van de Commissie worden vervangen door hun schriftelijke toestemming,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het reglement van orde van de Commissie (1) wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 5, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

“In uitzonderlijke omstandigheden kan de voorzitter, indien alle of een aantal leden van de Commissie niet persoonlijk aan een vergadering van de Commissie kunnen deelnemen, hen uitnodigen om deel te nemen via telecommunicatiesystemen met behulp waarvan zij kunnen worden geïdentificeerd en daadwerkelijk aan de vergadering kunnen deelnemen.”.

2)

Aan artikel 7 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Wanneer de voorzitter gebruikmaakt van artikel 5, lid 2, tweede alinea, worden de leden van de Commissie die via de daarin bedoelde telecommunicatiesystemen aan de beraadslagingen deelnemen, voor de vaststelling of het quorum is gehaald, geacht aanwezig te zijn.”.

3)

Aan artikel 10 wordt het volgende lid toegevoegd:

“4.   Wanneer de voorzitter gebruikmaakt van artikel 5, lid 2, tweede alinea, kunnen de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde personen aan de vergaderingen deelnemen via de in die alinea bedoelde telecommunicatiesystemen.”.

4)

Aan artikel 17, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Wanneer de voorzitter gebruikmaakt van artikel 5, lid 2, tweede alinea, en de omstandigheden verhinderen dat de korte samenvatting wordt ondertekend, kunnen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de voorzitter en die van de secretaris-generaal van de Commissie bij wijze van uitzondering hun respectieve handtekening vervangen, en wordt deze schriftelijke toestemming aan de korte samenvatting gehecht.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 april 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 308 van 8.12.2000, blz. 26.


Top