Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0543

Gevoegde zaken T-543/16 en T-544/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Carpenito e.a./Raad [„Openbare dienst — Bezoldiging — Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden — Verordeningen (EU) nrs. 422/2014 en 423/2014 — Aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen voor de jaren 2011 en 2012 — Motiveringsplicht — Evenredigheid — Gewettigd vertrouwen — Regels voor de sociale dialoog”]

OJ C 82, 4.3.2019, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/44


Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Carpenito e.a./Raad

(Gevoegde zaken T-543/16 en T-544/16) (1)

([„Openbare dienst - Bezoldiging - Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden - Verordeningen (EU) nrs. 422/2014 en 423/2014 - Aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen voor de jaren 2011 en 2012 - Motiveringsplicht - Evenredigheid - Gewettigd vertrouwen - Regels voor de sociale dialoog”])

(2019/C 82/50)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij in de zaak T-543/16: Renzo Carpenito (Overijse, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verzoekende partijen in de zaak T-544/16: Maria Kannellopoulou (Cranves-Sales, Frankrijk), José Carlos Lechado García (Brussel, België), Bernd Loescher (Sint-Genesius-Rode, België), Evelina Milenova (Brussel) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Bauer en M. Veiga, vervolgens M. Bauer en R. Meyer, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Ecker en E. Taneva, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 270 VWEU, strekkende tot ten eerste nietigverklaring van de besluiten van de Raad om op verzoekers’ bezoldigingen of pensioenen voor 2011 de aanpassing van 0 % toe te passen zoals voorzien in verordening (EU) nr. 422/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (PB 2014, L 129, blz. 5), en voor het jaar 2012 van 0,8 % zoals voorzien in verordening (EU) nr. 423/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (PB 2014, L 129, blz. 12), en ten tweede vergoeding van de schade die verzoekers door die besluiten zouden hebben geleden

Dictum

1)

De beroepen worden verworpen.

2)

Verzoekers dragen hun eigen kosten en die van de Raad van de Europese Unie.

3)

Het Europees Parlement draagt zijn eigen kosten.


(1)  PB C 146 van 4.5.2015 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie onder nummer F-31/15, en op 1 september 2016 overgedragen aan het Gerecht van de Europese Unie).


Top