Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9187

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

OJ C 441, 7.12.2018, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 441/31


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 441/09)

1.   

Op 23 november 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Autolaunch Ltd („Autolaunch”) (Ierland), die onder zeggenschap staat van Magna International Inc. („Magna”);

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd („BJEV”, China), die deel uitmaakt van Beijing Automotive Group Co., Ltd („BAIC Group”);

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd („Tech-JV”);

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd („CM-JV”).

Autolaunch en BJEV verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over Tech-JV en CM-JV.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Autolaunch: productie van gereedschap en aanverwante diensten. Autolaunch is een volle dochteronderneming van Cosma Tooling Ireland Unlimited, die direct in handen is van Magna, een wereldwijde autoleverancier;

—   BJEV: houdt zich hoofdzakelijk bezig met integratie en afstemming van voertuigsystemen, productie en ontwikkeling van controlesystemen voor voertuigen, elektrische aandrijfsystemen en zuiver elektrische systemen voor personenwagens. BJEV is een volle dochteronderneming van BAIC Group;

—   Tech-JV: zal zich bezighouden met engineeringdiensten voor blade-elektrische personenwagens en CM-JV zal zich bezighouden met de vervaardiging en de levering van blade-elektrische personenwagens in China.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

Zaak: M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


Top