Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0813(01)

Kennisgeving aan de personen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2015/740 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2018/1125 van de Raad, en van Verordening (EU) 2015/735 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1115 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan

CM/3966/2018/INIT

OJ C 284, 13.8.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 284/3


Kennisgeving aan de personen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2015/740 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2018/1125 van de Raad, en van Verordening (EU) 2015/735 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1115 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan

(2018/C 284/04)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen die worden genoemd in bijlage I bij Besluit (GBVB) 2015/740 van de Raad (1), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2018/1125 van de Raad (2), en in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/735 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1115 van de Raad (4), betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft besloten deze personen op te nemen in de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de maatregelen opgelegd bij de punten 9 en 12 van Resolutie 2206 (2015).

De betrokken personen kunnen te allen tijde, in voorkomend geval onder overlegging van bewijsstukken, het bij punt 16 van Resolutie 2206 (2015) ingestelde comité van de Verenigde Naties verzoeken het besluit om hen op de lijst van de Verenigde Naties te plaatsen, te heroverwegen. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448

Fax +1 2129631300

E-mail: delisting@un.org

Voor meer informatie, zie https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206

Naar aanleiding van het besluit van de Verenigde Naties heeft de Raad van de Europese Unie bepaald dat de door de Verenigde Naties aangewezen personen moeten worden geplaatst op de lijsten van personen en entiteiten die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen welke zijn vervat in Besluit (GBVB) 2015/740, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2018/1125, en in Verordening (EU) 2015/735, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1115. De redenen voor de opneming van de betrokken personen in de genoemde lijsten staan naast de desbetreffende vermeldingen in bijlage I bij het besluit en in bijlage I bij de verordening.

De betrokken personen worden erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (lidstaten), als vermeld op de websites in bijlage III bij Verordening (EU) 2015/735, om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 6 van de verordening).

De betrokken personen kunnen bij de Raad, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, op onderstaand adres een verzoek tot heroverweging van het besluit om hen op bovengenoemde lijsten te plaatsen, indienen:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG RELEX 1C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tevens worden de betrokken personen erop geattendeerd dat zij tegen het besluit van de Raad beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 275, tweede alinea, en artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)  PB L 117 van 8.5.2015, blz. 52.

(2)  PB L 204 van 13.8.2018, blz. 48.

(3)  PB L 117 van 8.5.2015, blz. 13.

(4)  PB L 204 van 13.8.2018, blz. 1.


Top