EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/037/07

Specifieke oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/03/2018 — Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs 2014-2020

OJ C 37, 1.2.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 37/25


SPECIFIEKE OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/03/2018

Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs 2014-2020

(2018/C 37/07)

1.   Inleiding

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Erasmus+: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG ( Publicatieblad van de Europese Unie L 347/50 van 20 december 2013 ).

2.   Doelstellingen en beschrijving

Het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs vormt het algemene kwaliteitskader voor de Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs binnen het Erasmus+ programma kan uitvoeren. De toekenning van een Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs is een voorwaarde voor alle instellingen voor hoger onderwijs uit een van de hieronder vermelde landen om in het kader van het programma te kunnen deelnemen aan individuele leermobiliteit en/of samenwerking met het oog op innovatie en goede praktijken. Voor instellingen voor hoger onderwijs uit andere landen is het handvest niet vereist maar wordt het kwaliteitskader vastgelegd via interinstitutionele overeenkomsten tussen instellingen voor hoger onderwijs. Het handvest wordt toegekend voor de volledige duur van het Erasmus+ programma en op de naleving ervan zal worden toegezien. Mocht één van de beginselen of verbintenissen van het handvest worden geschonden, dan kan de Europese Commissie het handvest intrekken.

3.   In aanmerking komende gegadigden

Instellingen voor hoger onderwijs die in een van de volgende landen zijn gevestigd, mogen een Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs aanvragen:

de lidstaten van de Europese Unie,

de EER/EVA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen),

de kandidaat-lidstaten (Servië (1), de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije).

De nationale instanties zullen uitmaken welke van de gegadigde instellingen voor hoger onderwijs (2) op hun grondgebied in aanmerking komen voor deelname aan individuele leermobiliteit en/of samenwerking met het oog op innovatie en goede praktijken in het kader van het Erasmus+ programma.

4.   Uiterste datum voor de indiening van aanvragen en indicatieve datum voor bekendmaking van de resultaten van de selectie

Het elektronische aanvraagformulier moet, naar behoren ingevuld, uiterlijk op 22 maart 2018 worden ingediend (vóór 12.00 uur 's middags, Brusselse tijd, Midden-Europese Tijd MET).

De indicatieve datum voor bekendmaking van de resultaten van de selectie is 30 september 2018.

5.   Uitvoerige informatie

De informatie over het Erasmus+ programma is te vinden op het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

De aanvragen moeten worden ingediend conform de richtsnoeren van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, beschikbaar op het adres:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en


(1)  Servische instellingen voor hoger onderwijs kunnen een aanvraag indienen in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen ECHE 2019, maar hun handvest kan enkel worden toegekend als Servië de status van Erasmus+-land heeft verkregen.

(2)  „Instelling voor hoger onderwijs” zoals bepaald in Artikel 2 van de rechtsgrondslag van Erasmus+:

a)

elke soort instelling voor hoger onderwijs die, overeenkomstig het nationale recht of de nationale praktijk, opleidt voor erkende graden of andere erkende kwalificaties op tertiair niveau, ongeacht de naam die dergelijke instellingen dragen;

b)

elke instelling die, overeenkomstig het nationale recht of de nationale praktijk, beroepsonderwijs of -opleidingen op tertiair niveau verzorgt.


Top