Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC1215(04)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)Voor de EER relevante tekst.

OJ C 435, 15.12.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 435/1


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 435/01)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking PB

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Inspectie voor oplevering, onderhoud, bedrijfsinspecties en -controles

26.4.2005

 

 

CEN

EN 1908:2015

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Spaninrichtingen

11.12.2015

EN 1908:2004

Noot 2.1

19.5.2016

CEN

EN 1909:2017

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Redding en evacuatie

Dit is de eerste bekendmaking

EN 1909:2004

Noot 2.1

31.3.2018

CEN

EN 12385-8:2002

Staalkabels — Veiligheid — Deel 8: Strengentrekkabels en -draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Staalkabels — Veiligheid — Deel 9: Gesloten draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12397:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Gebruik

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 1: Keuzecriteria voor kabels en hun eindbevestigingen

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-2:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaan installaties voor vervoer van personen — Kabels — Deel 2: Veiligheidsfactoren

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor vervoer van personen — Kabels — Deel 3: Lange-splitsen van 6-strengige trek- en draagkabels

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 4: Eindbevestigingen

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 5: Opslag, vervoer, installatie en spannen

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-6:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 6: Criteria voor het buitengebruikstellen

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-7:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 7: Inspectie, reparatie en onderhoud

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 8: Magnetisch kabelonderzoek (MRT)

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12929-1:2015

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Algemene eisen — Deel 1: Eisen voor alle installaties

14.8.2015

EN 12929-1:2004

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12929-2:2015

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Algemene eisen — Deel 2: Aanvullende eisen voor pendelbanen zonder kabelrem

14.8.2015

EN 12929-2:2004

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12930:2015

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Berekeningen

14.8.2015

EN 12930:2004

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13107:2015

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Bouwwerken

11.12.2015

EN 13107:2004

Noot 2.1

19.5.2016

 

EN 13107:2015.AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Aandrijfsystemen en andere mechanische uitrusting

11.12.2015

EN 13223:2004

Noot 2.1

19.5.2016

CEN

EN 13243:2015

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor vervoer van personen — Elektrische uitrusting anders dan voor aandrijfsystemen

14.8.2015

EN 13243:2004

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13796-1:2017

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Dragers — Deel 1: Kabelgrepen, loopwerken, remmen aan boord, cabines, stoelen, wagens, onderhoudsdragers, sleepkabeltuigage

Dit is de eerste bekendmaking

EN 13796-1:2005

Noot 2.1

31.3.2018

CEN

EN 13796-2:2005

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Dragers — Deel 2: Slipweerstandsbeproeving voor kabelgrepen

20.9.2005

 

 

CEN

EN 13796-3:2005

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Dragers — Deel 3: Vermoeiingsproeven

20.9.2005

 

 

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 (2) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden .

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ENO: Europese normalisatieorganisatie:

CEN: Marnixlaan 17, 1000, Brussel, België, tel. +32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Marnixlaan 17, 1000, Brussel, België, tel. +32 25196871; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrijk, tel. +33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  PB C 338 van 27.9.2014, blz. 31.


Top