Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0907(01)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 28 augustus 2017 inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van het in artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde enig document en van de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier voor een naam in de wijnsector (Mergelland (BOB))

C/2017/5801

OJ C 296, 7.9.2017, p. 2–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

7.9.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 296/2


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 28 augustus 2017

inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van het in artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde enig document en van de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier voor een naam in de wijnsector

(Mergelland (BOB))

(2017/C 296/02)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 97, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Nederland heeft een aanvraag tot bescherming van de naam „Mergelland” ingediend overeenkomstig deel II, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

(2)

Overeenkomstig artikel 97, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 heeft de Commissie die aanvraag onderzocht en zij heeft geconcludeerd dat is voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 93 tot en met 96, artikel 97, lid 1, en de artikelen 100, 101 en 102 van die verordening.

(3)

Om de indiening van bezwaarschriften overeenkomstig artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mogelijk te maken, moet het in artikel 94, lid 1, onder d), van die verordening bedoelde enig document worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, alsook de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier die heeft plaatsgevonden in de loop van de inleidende nationale procedure voor het onderzoek van de aanvraag tot bescherming van de naam „Mergelland”,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het overeenkomstig artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 opgestelde enig document en de verwijzing naar het productdossier voor de naam „Mergelland” (BOB) zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Overeenkomstig artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 geeft de bekendmaking van dit besluit het recht om gedurende uiterlijk twee maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie bezwaar te maken tegen de bescherming van de in de eerste alinea van dit artikel genoemde naam.

Gedaan te Brussel, 28 augustus 2017.

Voor de Commissie

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.


BIJLAGE

ENIG DOCUMENT

„MERGELLAND”

PDO-NL-02114

Datum van aanvraag: 26.1.2016

1.   Naam/namen waarvoor de registratie wordt aangevraagd

Mergelland

2.   Type geografische aanduiding

BOB — Beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën van wijnbouwproducten

1.

Wijn

5.

Mousserende kwaliteitswijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

Wijncategorie 1 wijn: wit Auxerrois

Druivenrassen: Auxerrois

Vroeg rijpend, lage zuurgraad, laag mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel

Smaak: rijpe gele appels, peer, milde zuren, licht, fruitig

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: wit Chardonnay

Druivenras: Chardonnay

Laat rijpend, hoge zuurgraad, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel tot goudgeel

Smaak: citroen, boter, toast, vanille, medium body

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: rood Dornfelder

Druivenras: Dornfelder

Gemiddeld rijpend, lage zuurgraad, gemiddeld mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: intens robijnrood tot paars

Smaak: kersen, bramen, vlierbes

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: wit Gewürztraminer

Druivenras: Gewürztraminer

Gemiddeld rijpend, lage zuurgraad, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel

Smaak: exotisch fruit (o.a. lychee), bloemen, citrus, specerijen

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: wit Rivaner/Müller-Thurgau

Druivenras: Rivaner/Müller-Thurgau

Zeer vroeg rijp, lage zuurgraad, laag mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel

Smaak: appels, steenvruchten, muskaat

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: wit Pinot Blanc

Druivenras: Pinot Blanc

Middellaat rijpend, gemiddeld zuur, hoog mostgewicht, gemiddelde opbrengst

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel

Smaak: geel fruit, peer, meloen, lindebloesem

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: wit Pinot Gris

Druivenras: Pinot Gris

Middellaat rijpend, gemiddeld zuur, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel tot goudgeel

Smaak: peer, honing, noot

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: rood Pinot Noir

Druivenras: Pinot Noir

Middellaat rijpend, gemiddeld zuur, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: vrij lichte granaat- tot robijnrode kleur

Smaak: rode bes, framboos, aardbei, vanille en andere houttonen, licht van kleur

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: rosé Pinot Noir

Druivenras: Pinot Noir

Middellaat rijpend, gemiddeld zuur, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: zalmroze

Smaak: framboos, aardbei, soms rijpe tomaat, licht van kleur

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: wit Pinot Noir

Druivenras: Pinot Noir

Middellaat rijpend, gemiddeld zuur, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel tot goudgeel

Smaak: peer, geel fruit, soms een vleug aardbei en framboos

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: wit Riesling

Druivenras: Riesling

Laat rijpend, hoog zuur, laag tot gemiddeld mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel

Smaak: witte steenvruchten (perzik), appels, peer

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 1 wijn: rosé Dornfelder

Druivenras: Dornfelder

Gemiddeld rijpend, lage zuurgraad, gemiddeld mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: dieproze

Smaak: kersen, bramen, frambozen

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 5 Mousserende kwaliteitswijn: wit Auxerrois

Druivenrassen: Auxerrois

Vroeg rijpend, lage zuurgraad, laag mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel

Smaak: rijpe gele appels, peer, milde zuren, licht, fruitig

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 5 Mousserende kwaliteitswijn: wit Chardonnay

Druivenras: Chardonnay

Laat rijpend, hoge zuurgraad, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel tot goudgeel

Smaak: citroen, boter, toast, vanille, medium body

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 5 Mousserende kwaliteitswijn: wit Gewürztraminer

Druivenras: Gewürztraminer

Gemiddeld rijpend, lage zuurgraad, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel

Smaak: exotisch fruit (o.a. lychee), bloemen, citrus, specerijen

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 5 Mousserende kwaliteitswijn: wit Rivaner/Müller-Thurgau

Druivenras: Rivaner/Müller-Thurgau

Zeer vroeg rijp, lage zuurgraad, laag mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel

Smaak: appels, steenvruchten, muskaat

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 5 Mousserende kwaliteitswijn: wit Pinot Blanc

Druivenras: Pinot Blanc

Middellaat rijpend, gemiddeld zuur, hoog mostgewicht, gemiddelde opbrengst

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel

Smaak: geel fruit, peer, meloen, lindebloesem

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 5 Mousserende kwaliteitswijn: wit Pinot Gris

Druivenras: Pinot Gris

Middellaat rijpend, gemiddeld zuur, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel tot goudgeel

Smaak: peer, honing, noot

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 5 Mousserende kwaliteitswijn: rosé Pinot Noir

Druivenras: Pinot Noir

Middellaat rijpend, gemiddeld zuur, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: zalmroze

Smaak: framboos, aardbei, soms rijpe tomaat, licht van kleur

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 5 Mousserende kwaliteitswijn: wit Pinot Noir

Druivenras: Pinot Noir

Middellaat rijpend, gemiddeld zuur, hoog mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel tot goudgeel

Smaak: peer, geel fruit, soms een vleug aardbei en framboos

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 5 Mousserende kwaliteitswijn: wit Riesling

Druivenras: Riesling

Laat rijpend, hoog zuur, laag tot gemiddeld mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: helder citroengeel

Smaak: witte steenvruchten (perzik), appels, peer

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

Wijncategorie 5 Mousserende kwaliteitswijn: rosé Dornfelder

Druivenras: Dornfelder

Gemiddeld rijpend, lage zuurgraad, gemiddeld mostgewicht

Organoleptische kenmerken

Kleur: dieproze

Smaak: kersen, bramen, frambozen

Analytische kenmerken: voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU-verordeningen/Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximumgehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Het minimale mostgewicht is vastgesteld op 1 070 g/l (70 ° Oechsle), overeenkomend met een natuurlijk TAV (totaal alcoholgehalte volumetrisch) van 9 % volumetrisch

5.   Wijnbereidingsprocedés

a.    Essentiële oenologische procedés

Wit Auxerrois

Specifiek oenologisch procedé

Aromatisch door koele gisting op staal

Voor Mousserende kwaliteitswijn:

secundaire gisting en rijping conform voorschriften voor mousserende kwaliteitswijn volgens de Méthode Traditionelle

Wit Chardonnay

Specifiek oenologisch procedé

Vaak secundaire aroma’s door malolactische vergisting en houtlagering

Voor Mousserende kwaliteitswijn:

secundaire gisting en rijping conform voorschriften voor mousserende kwaliteitswijn volgens de Méthode Traditionelle

Rood Dornfelder

Specifiek oenologisch procedé

Soms houtlagering

Wit Gewürztraminer

Specifiek oenologisch procedé

Aromatisch door koele gisting op staal

Voor Mousserende kwaliteitswijn:

secundaire gisting en rijping conform voorschriften voor mousserende kwaliteitswijn volgens de Méthode Traditionelle

Wit Rivaner/Müller-Thurgau

Specifiek oenologisch procedé

Aromatisch door koele gisting op staal

Voor Mousserende kwaliteitswijn:

secundaire gisting en rijping conform voorschriften voor mousserende kwaliteitswijn volgens de Méthode Traditionelle

Wit Pinot Blanc

Specifiek oenologisch procedé

Aromatisch door koele gisting op staal

Voor Mousserende kwaliteitswijn:

secundaire gisting en rijping conform voorschriften voor mousserende kwaliteitswijn volgens de Méthode Traditionelle

Wit Pinot Gris

Specifiek oenologisch procedé

Aromatisch door koele gisting op staal; soms ook houtlagering

Voor Mousserende kwaliteitswijn:

secundaire gisting en rijping conform voorschriften voor mousserende kwaliteitswijn volgens de Méthode Traditionelle

Rood Pinot Noir

Specifiek oenologisch procedé

Niet te warme gisting voor behoud fruitigheid, vaak uitbouw op hout

Rosé Pinot Noir

Specifiek oenologisch procedé

Aromatisch door koele gisting op staal

Voor Mousserende kwaliteitswijn:

secundaire gisting en rijping conform voorschriften voor mousserende kwaliteitswijn volgens de Méthode Traditionelle

Wit Pinot Noir

Specifiek oenologisch procedé

Aromatisch door koele gisting op staal

Voor Mousserende kwaliteitswijn:

secundaire gisting en rijping conform voorschriften voor mousserende kwaliteitswijn volgens de Méthode Traditionelle

Wit Riesling

Specifiek oenologisch procedé

Aromatisch door koele gisting op staal

Voor Mousserende kwaliteitswijn:

secundaire gisting en rijping conform voorschriften voor mousserende kwaliteitswijn volgens de Méthode Traditionelle

Rosé Dornfelder

Specifiek oenologisch procedé

Aromatisch door koele gisting op staal

Voor Mousserende kwaliteitswijn:

secundaire gisting en rijping conform voorschriften voor mousserende kwaliteitswijn volgens de Méthode Traditionelle

b.    Maximumopbrengsten

Wit Auxerrois

80 hectoliter per hectare

Wit Chardonnay

80 hectoliter per hectare

Rood Dornfelder

85 hectoliter per hectare

Wit Gewürztraminer

80 hectoliter per hectare

Wit Rivaner/Müller-Thurgau

85 hectoliter per hectare

Wit Pinot Blanc

80 hectoliter per hectare

Wit Pinot Gris

80 hectoliter per hectare

Rood Pinot Noir

60 hectoliter per hectare

Rosé Pinot Noir

75 hectoliter per hectare

Wit Pinot Noir

75 hectoliter per hectare

Wit Riesling

80 hectoliter per hectare

Rosé Dornfelder

85 hectoliter per hectare

6.   Afgebakend gebied

Het grondgebied van de Nederlandse gemeenten Maastricht, Meerssen, Nuth, Simpelveld, Voerendaal, Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Valkenburg a/d Geul.

Het gehele gebied exclusief de kleigronden is ca 250 km2 groot.

De bestaande aanplant die voldoet aan de gestelde eisen is 70 ha groot.

Alleen de wijngaarden die gelegen zijn op een teellaag van löss maken deel uit van het afgebakende gebied.

7.   Voornaamste wijndruiven

 

Riesling B

 

Pinot noir N

 

Pinot gris G

 

Pinot blanc B

 

Müller-Thurgau B

 

Gewürztraminer Rs

 

Dornfelder N

 

Chardonnay B

 

Auxerrois B

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

Beschrijving van het geografisch gebied

De voor Nederland unieke compositie van bodem, geografie en klimaat maakt het Mergelland bij uitstek geschikt voor wijnbouw, een teelt die hier dan ook al in de vroege middeleeuwen op ruime schaal voorkwam. Het oudste bewijs voor wijnbouw in het Mergelland dateert van 968 n.C. Ook in de kleine ijstijd (15e tot 19e eeuw) wist wijnbouw zich hier door de gunstige omstandigheden te handhaven. In de Franse tijd kwam er echter om politieke redenen een einde aan de teelt van wijndruiven. Sinds 1970 wordt in het gebied opnieuw commerciële wijnbouw bedreven, het Mergelland geldt hiermee als de bakermat van de moderne Nederlandse wijnbouw. Typisch voor de streek en afwijkend van de rest van Nederland is het dominante gebruik van klassieke druivenrassen uit Noord-Frankrijk (Pinot Noir, Gris en Blanc, Chardonnay en Auxerrois) en Duitsland (Riesling, Rivaner/Müller-Thurgau, Gewürztraminer en Dornfelder).

Samenstelling van de bodem

De samenstelling van de bodem bestaat uit een teellaag van löss met daaronder mergel (Formaties van Maastricht en Gulpen) en plaatselijke voorkomens van pleistocene en tertiaire formaties, zoals oude Maaskiezel en de Formaties van Rupel, Tongeren, Holset en Hoogcruts.

Dominant voor de analytische en organoleptische eigenschappen van de wijn is vooral de löss en in iets mindere mate de mergel en kiezel. Löss is een lichte grondsoort; de siltfractie ligt typisch tussen de 50 en 60 %; de zandfractie 20 tot 30 %; de kleifractie is lager dan 20 %. Door de luchtige structuur warmt löss snel op, maar koelt deze ook weer snel af; de diurnale temperatuurverschillen, die in het Mergelland toch al groter zijn door de landinwaartse ligging, worden daardoor versterkt. Dit ondersteunt de vorming van fruitige aroma’s.

Causaal verband

Löss is meestal rijk aan kalk en de in het afgebakend gebied daaronder liggende mergel is bijna pure kalk. Kalkrijke bodems zorgen voor het behoud van frisse zuren in de wijnen en vaak ook voor een lichte tinteling in de wijn. Onderzoek toont aan dat van de negen onderzochte grondsoorten de combinatie löss/kalk duidelijk het hoogst scoort op „Frucht”: fruitigheid.

Löss en ook de daaronder gelegen mergel heeft een goed waterbergend vermogen, ernstige droogtestress en het daarmee gepaard gaande verlies aan fruit aan zuren is daardoor zeldzaam.

De hellingen en de kiezel zorgen wel voor voldoende drainage. Samen met een gemiddeld potentieel neerslaggebrek van 100 mm in het groeiseizoen zorgt deze bodemopbouw gemiddeld voor een licht watergebrek. In diverse onderzoeken is vastgesteld dat dit optimaal is voor de kwaliteit.

Klimaat en topologie

Hoewel vrij noordelijk gelegen, kent het Mergelland dankzij geografie en bodem voldoende warmte om de druiven goed te laten rijpen. Het relatief koele klimaat is eerder gunstig, de Mergellandse druiven kunnen hun volledige fysiologische rijpheid bereiken zonder dat een te hoog oplopend suikergehalte tot voortijdige pluk noopt. Excessieve alcoholgehaltes, een toenemend probleem in zuidelijke wijnstreken, treden niet op. De lange rijpingsperiode (van „veraison” tot oogst) biedt de druif voldoende tijd om aroma, mineralen en extract te verzamelen.

Voldoende warmte en zonnestraling overdag zijn uiteraard vereist voor tijdige rijping, voor het smaakprofiel van de wijn spelen koele nachten een grote rol. In warme nachten blijft het metabolisme snel verlopen en gebruikt de druif, bij gebrek aan zonlicht, het appelzuur als energiebron. Koele nachten vertragen de afbouw van appelzuur, zodat de wijn bij rijpheid nog voldoende zuren bevat. Dit zuur verleent de wijn zijn frisheid en speelt een cruciale rol bij de vorming van aroma’s (met name esters) tijdens de gisting.

Samengevat: Mergellandse wijnen worden gekenmerkt door een typische combinatie van fruitigheid, frisse elegantie en mineraliteit. Deze is terug te voeren op het voor Nederland unieke samenspel van rassenkeuze, bodem, geografie en klimaat.

9.   Andere essentiële voorwaarden

Link naar het productdossier

https://www.rvo.nl/sites/default/files/Productdossier%20Mergelland.pdf


Top