Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0270

Zaak T-270/15: Arrest van het Gerecht van 29 november 2016 — ANKO/REA [„Arbitrageclausule — In het kader van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) gesloten subsidieovereenkomst — ESS-project — Overeenstemming met de contractbepalingen van de opschorting jegens verzoekster en voorwaarden voor opheffing van deze betalingsopschorting — Vertragingsrente”]

OJ C 22, 23.1.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/24


Arrest van het Gerecht van 29 november 2016 — ANKO/REA

(Zaak T-270/15) (1)

([„Arbitrageclausule - In het kader van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) gesloten subsidieovereenkomst - ESS-project - Overeenstemming met de contractbepalingen van de opschorting jegens verzoekster en voorwaarden voor opheffing van deze betalingsopschorting - Vertragingsrente”])

(2017/C 022/31)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athene, Griekenland) (vertegenwoordiger: V. Christianos, advocaat)

Verwerende partij: Uitvoerend Agentschap Onderzoek (vertegenwoordigers: S. Payan-Lagrou en V. Canetti, gemachtigden, aanvankelijk bijgestaan door O. Lytra, vervolgens A. Saratsi, advocaten)

Voorwerp

Verzoek op grond van artikel 272 VWEU tot vaststelling dat de door het REA besloten opschorting van de betaling van het resterende gedeelte van de financiële steun die aan verzoekster is verschuldigd uit hoofde van de uitvoering van subsidieovereenkomst nr. 217951 tot financiering van het project „Emergency support system”, gesloten in het kader van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013), in strijd is met zijn contractuele verplichtingen en dat het bedrag bijgevolg aan verzoekster moet worden uitgekeerd, vermeerderd met rente, te rekenen vanaf de dag van betekening van het beroep

Dictum

1)

Het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) heeft de betalingen aan ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias opgeschort in strijd met punt II.5, lid 3, onder d), van de algemene voorwaarden als gehecht aan subsidieovereenkomst nr. 217951 tot financiering van het project „Emergency support system”, gesloten in het kader van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013).

2)

Het REA wordt veroordeeld om ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias een bedrag te betalen ter hoogte van de tussentijdse betalingen met betrekking tot de deelname van laatstgenoemde aan het project „Emergency support system” die niet hadden mogen worden opgeschort, met een maximum van het resterende gedeelte van de financiële bijdrage die beschikbaar was op het moment van opschorting ervan, vermeerderd met vertragingsrente, die voor elke periode van uitstel ingaat bij het verval van de betalingstermijn van 105 dagen na ontvangst van de bijbehorende verslagen, tegen de op de eerste dag van de maand van de betalingstermijn geldende rentevoet zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie, vermeerderd met drie en een halve procentpunt.

3)

Het REA draagt de kosten.


(1)  PB C 279 van 24.8.2015.


Top