Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0720

Zaak T-720/16: Beroep ingesteld op 10 oktober 2016 — ARFEA/Commissie

OJ C 441, 28.11.2016, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 441/32


Beroep ingesteld op 10 oktober 2016 — ARFEA/Commissie

(Zaak T-720/16)

(2016/C 441/39)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) (Alessandria, Italië) (vertegenwoordigers: M. Chiti, V. Angiolini, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 10 juni 2016 betreffende steunmaatregel SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — Bijkomende compensaties voor Arfea ten behoeve van openbaredienstverplichtingen, en, in voorkomend geval, van alle daarop betrekking hebbende en/of daaraan voorafgaande besluiten die het voorwerp uitmaken van het beroep;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Bij het bestreden besluit wordt de steun die de Italiaanse autoriteiten ter vergoeding van de nakoming van een openbaredienstverplichting zouden hebben verleend aan verzoekster, een particuliere onderneming die op basis van concessies lokale openbaarvervoerdiensten verleent en tevens als bedrijf particuliere vervoerdiensten verricht, onverenigbaar met de interne markt verklaard en wordt de terugvordering ervan bevolen.

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster zeven middelen aan.

1.

Eerste middel: schending en onjuiste toepassing van artikel 108, lid 3, VWEU.

Verzoekster betoogt dienaangaande dat de litigieuze maatregel geen staatssteun vormt. Het gaat hoe dan ook niet om „nieuwe” steun in de zin van deze bepaling.

2.

Tweede middel: schending en onjuiste toepassing van artikel 107 VWEU.

Verzoekster stelt dat de litigieuze maatregel een vergoeding vormt voor openbaredienstverplichtingen die aan haar zijn opgelegd en is vastgesteld ter uitvoering van definitieve uitspraken van Italiaanse rechterlijke instanties, en geen „staatssteun” is in de zin van bovengenoemde bepaling.

3.

Derde middel: schending van de beginselen betreffende de toepassing van het recht van de Europese Unie, van het algemene beginsel van niet-terugwerkende kracht van voorschriften en van het algemene rechtszekerheidsbeginsel en van de beginselen die het Hof van Justitie op dit gebied heeft vastgesteld.

In dit verband komt verzoekster op tegen het feit dat de Commissie in het bestreden besluit verordening nr. 1370/2007 op de onderhavige zaak heeft toegepast. De feiten, die zich hebben voorgedaan in de periode 1997-98, vallen immers onder een andere verordening (verordening nr. 1191/1969).

4.

Vierde middel: schending van de beginselen inzake verjaring.

Verzoekster betwist het besluit voor zover daarbij 18 jaar na de feiten die tot de onderhavige zaak hebben geleid, terugvordering wordt gelast.

5.

Vijfde middel: schending van de algemene beginselen die in de rechtspraak van het Hof zijn vastgesteld ter bepaling van wat staatssteun is, en van de beginselen van procedurele autonomie van de lidstaten.

Verzoekster betoogt in dit verband dat zij wil aantonen dat in haar geval is voldaan aan de beginselen die het Hof heeft vastgesteld in de zaak Altmark, C-280/00. Voorts stelt zij dat de Commissie met het bestreden besluit inbreuk heeft gemaakt op de beoordelingsbevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties.

6.

Zesde middel: schending en onjuiste toepassing van de regels inzake staatssteun in geval van eenzijdig opgelegde openbaredienstverplichtingen.

Verzoekster verwijt de Commissie dat zij geen rekening heeft gehouden met het feit dat de regio Piemonte haar in casu een openbaredienstverplichting heeft opgelegd, die dient te worden gecompenseerd door middel van maatregelen die niets met staatssteun te maken hebben.

7.

Zevende middel: schending van de beginselen inzake de opeenvolging van maatregelen in de tijd

Verzoekster betwist vanuit nog een ander oogpunt dan in punt 3 dat verordening nr. 1370/2007 op de onderhavige zaak van toepassing is. Zij verwijt de Commissie dat zij geen rekening heeft gehouden met het feit dat de regio Piemonte haar in casu een openbaredienstverplichting heeft opgelegd, die dient te worden gecompenseerd via maatregelen die niets met staatssteun te maken hebben.


Top