Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0491

Zaak C-491/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) op 14 september 2016 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

OJ C 441, 28.11.2016, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 441/10


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) op 14 september 2016 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

(Zaak C-491/16)

(2016/C 441/13)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Supremo Tribunal Administrativo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Verwerende partij: Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

Prejudiciële vragen

1)

Moet het Operationeel Programma voor plattelandsontwikkeling (ook genoemd AGRO-programma) worden aangemerkt als een „meerjarig programma” in de zin van artikel 14 van verordening (EG) nr. 1260/1999 (1) van de Raad van 21 juni 1999 [ondertussen ingetrokken krachtens artikel 107, onverminderd het bepaalde in artikel 105, lid 1, van verordening (EG) nr. 1083/2006 (2) van de Raad van 11 juli 2006]?

2)

Moet het AGRO-programma worden aangemerkt als een „meerjarig programma” voor de toepassing van artikel 3, lid 1, tweede alinea, [tweede] volzin, van verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 (3) van de Raad van 18 december 1995, waarin wordt bepaald dat „[b]ij meerjarige programma’s […] de verjaringstermijn in elk geval [loopt] tot de dag waarop het programma definitief wordt afgesloten”?

3)

Ingeval het AGRO-programma wordt aangemerkt als een „meerjarig programma” voor de toepassing van artikel 3, lid 1, tweede alinea, [tweede] volzin, van verordening nr. 2988/95,

geldt dan de in artikel 3, lid 1, gestelde verjaringstermijn van vier jaar voor een administratieve vervolging die in dat kader is ingesteld?

indien de termijn van vier jaar eindigt voor het programma is afgesloten, is de verjaring dan ingetreden of

wordt, gelet op het bepaalde in artikel 3, lid 1, tweede alinea, [tweede] volzin, van verordening nr. 2988/95, de dies ad quem van de verjaringstermijn verschoven zodat de dies ad quem samenvalt met „de dag waarop het [meerjarige] programma definitief wordt afgesloten”?


(1)  Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (PB 1999, L 161, blz. 1).

(2)  Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB 2006, L 210, blz. 25).

(3)  Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB 1995, L 312, blz. 1).


Top