Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0746

Zaak T-746/15: Beroep ingesteld op 22 december 2015 — Biofa/Commissie

OJ C 59, 15.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 59/46


Beroep ingesteld op 22 december 2015 — Biofa/Commissie

(Zaak T-746/15)

(2016/C 059/53)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Biofa AG (Münsingen, Duitsland) (vertegenwoordigers: C. Stallberg en S. Knoblich, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

uitvoeringsverordening (EU) 2015/2069 van de Commissie van 17 november 2015 tot goedkeuring van de basisstof natriumwaterstofcarbonaat (PB L 301, blz. 42) nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep voert de verzoekende partij zeven middelen aan.

1.

Eerste middel: schending van gegevensbescherming

De gegevens van verzoekende partij betreffende haar gewasbeschermingsmiddel VitiSan® genieten gegevensbescherming krachtens artikel 59 van verordening (EG) nr. 1107/2009 (1). Bijgevolg schendt het gebruik van deze gegevens voor de goedkeuring van natriumwaterstofcarbonaat als basisstof het recht op gegevensbescherming van verzoekende partij.

2.

Tweede middel: schending van het subsidiariteitsbeginsel van de goedkeuringsprocedure voor basisstoffen

De goedkeuring van natriumwaterstofcarbonaat als basisstof schendt het subsidiariteitsbeginsel ter zake van het gewasbeschermingsrecht, doordat met het gewasbeschermingsmiddel VitiSan® van verzoekende partij, dat de werkzame stof kaliumwaterstofcarbonaat bevat, reeds een toegelaten gewasbeschermingsmiddel met een vergelijkbare werkzame stof beschikbaar is.

3.

Derde middel: schending van het prioriteitsbeginsel bij de goedkeuringsprocedure voor basisstoffen

De door verzoekende partij aangevraagde goedkeuring van natriumwaterstofcarbonaat als werkzame stof blokkeert overeenkomstig het prioriteitsbeginsel de goedkeuring van deze substantie als basisstof.

4.

Vierde middel: schending van het eigendomsrecht van verzoekende partij

Het ongeoorloofde gebruik van de gegevens van verzoekende partij voor de goedkeuring van natriumwaterstofcarbonaat als basisstof, schendt haar intellectuele-eigendomsrecht overeenkomstig artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”).

5.

Vijfde middel: schending van de verplichting tot bescherming van vertrouwelijke bedrijfsgegevens

Het ongeoorloofde gebruik van de gegevens van verzoekende partij voor de goedkeuring van natriumwaterstofcarbonaat als basisstof, schendt bovendien de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsgegevens overeenkomstig artikel 7 van het Handvest.

6.

Zesde middel: schending van het algemene beginsel van gelijke behandeling

Het ongeoorloofde gebruik van de gegevens van verzoekende partij voor de goedkeuring van natriumwaterstofcarbonaat als basisstof schendt ook het beginsel van gelijke behandeling. Terwijl verzoekende partij aanzienlijke investeringen moest doen met het oog op de voor de toelating vereiste gegevens, werden deze gegevens door verwerende partij gebruikt ten voordele van derden die dit niet hoefden te doen.

7.

Zevende middel: schending van het beginsel van de bescherming van het gewettigd vertrouwen

Het ongeoorloofde gebruik van de gegevens van verzoekende partij voor de goedkeuring van natriumwaterstofcarbonaat als basisstof leidt ten slotte tot een schending van het beginsel van de bescherming van het gewettigd vertrouwen. Verzoekende partij mocht erop vertrouwen dat haar gegevens betreffende het gewasbeschermingsmiddel VitiSan® uitsluitend met inachtneming van de gegevensbescherming zouden worden gebruikt.


(1)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309, blz. 1).


Top