Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0600

Zaak T-600/15: Beroep ingesteld op 22 oktober 2015 — PAN Europe e.a./Commissie

OJ C 59, 15.2.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 59/20


Beroep ingesteld op 22 oktober 2015 — PAN Europe e.a./Commissie

(Zaak T-600/15)

(2016/C 059/23)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brussel, België), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, België), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italië) (vertegenwoordigers: B. Kloostra, advocaat, A. van den Biesen, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

uitvoeringsverordening (EU) 2015/1295 (1) van de Commissie nietig verklaren, en

de Commissie verwijzen in de proceskosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun beroep voeren de verzoekende partijen drie middelen aan.

1.

Eerste middel, inhoudend dat de Commissie in strijd heeft gehandeld met de artikelen 4 en 6 van verordening (EG) nr. 1107/2009 (2) en bijlagen I en II bij verordening (EG) nr. 1107/2009 door de bestreden verordening vast te stellen en het op de markt brengen van sulfoxaflor goed te keuren.

De Commissie heeft in strijd gehandeld met artikel 4 van verordening (EG) nr. 1107/2009 en/of heeft de vereisten met betrekking tot de goedkeuring van werkzame stoffen als vervat in verordening (EG) nr. 1107/2009 onjuist toegepast;

de Commissie heeft voorts in strijd gehandeld met artikel 4, in samenhang met artikel 6, onder f), van verordening (EG) nr. 1107/2009, en met de punten 1.1 en 2.2 van bijlage II bij de verordening en/of heeft de vereisten met betrekking tot de goedkeuring van werkzame stoffen als vervat in verordening (EG) nr. 1107/2009 onjuist toegepast; en

de Commissie heeft in strijd gehandeld met artikel 4 en artikel 6, onder i), van verordening (EG) nr. 1107/2009 en/of heeft de vereisten met betrekking tot de goedkeuring van werkzame stoffen als vervat in verordening (EG) nr. 1107/2009 onjuist toegepast.

2.

Tweede middel, inhoudend dat de bestreden verordening inbreuk maakt op het eigendomsrecht van bijenhouders en op hun vrijheid van ondernemerschap zoals neergelegd in de artikelen 16 en 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. (3)

3.

Derde middel, inhoudend dat de Commissie met de vaststelling van de bestreden verordening in strijd heeft gehandeld met het beginsel van behoorlijk bestuur, consistente besluitvorming en de zorgvuldigheidsplicht.


(1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1295 van de Commissie van 27 juli 2015 tot goedkeuring van de werkzame stof sulfoxaflor overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 199, blz. 8).

(2)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309, blz. 1).

(3)  Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB 2000, C 326, blz. 1).


Top