Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0512

Zaak C-512/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Prekršajni Sud u Bjelovaru (Kroatië) op 25 september 2015 — Siniša Pušić/Privredna banka Zagreb en Božo Prka

OJ C 27, 25.1.2016, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/6


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Prekršajni Sud u Bjelovaru (Kroatië) op 25 september 2015 — Siniša Pušić/Privredna banka Zagreb en Božo Prka

(Zaak C-512/15)

(2016/C 027/07)

Procestaal: Kroatisch

Verwijzende rechter

Prekršajni Sud u Bjelovaru

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Siniša Pušić

Verwerende partijen: Privredna banka Zagreb, Božo Prka

Prejudiciële vragen

1)

Kan de toepassing met terugwerkende kracht van de wet op het consumentenkrediet uitsluitend overeenkomstig het bepaalde in deze wet worden uitgelegd en beoordeeld en is een dergelijke toepassing van de wet op het consumentenkrediet verenigbaar met het recht van de Unie, met name artikel 30 van richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 (1), waarvan lid 1 uitdrukkelijk bepaalt dat de richtlijn niet van toepassing is op kredietovereenkomsten die zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van de nationale wettelijke regeling tot uitvoering van de richtlijn?

2)

Kan in het hierboven geschetste kader de strafbepaling van artikel 26, lid 1, punt 28, van de Kroatische wet op het consumentenkrediet overeenkomstig artikel 23 van de richtlijn en in het licht van de overgangsbepalingen van artikel 30 ervan aldus worden uitgelegd dat de sancties die gelden voor inbreuken op een op de grondslag van deze richtlijn vastgestelde nationale bepaling niet kunnen worden opgelegd voor eventuele inbreuken die verband houden met kredietovereenkomsten die op de datum van inwerkingtreding van de nationale uitvoeringsmaatregelen reeds lopen?


(1)  Richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PB L 133, blz. 66).


Top