Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TA0268

Zaak T-268/10 RENV: Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — PPG en SNF/ECHA („REACH — Identificatie van acrylamide als zeer zorgwekkende stof — Tussenproducten — Beroep tot nietigverklaring — Rechtstreeks geraakt — Ontvankelijkheid — Evenredigheid — Gelijke behandeling”)

OJ C 389, 23.11.2015, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/24


Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — PPG en SNF/ECHA

(Zaak T-268/10 RENV) (1)

((„REACH - Identificatie van acrylamide als zeer zorgwekkende stof - Tussenproducten - Beroep tot nietigverklaring - Rechtstreeks geraakt - Ontvankelijkheid - Evenredigheid - Gelijke behandeling”))

(2015/C 389/24)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Brussel, België) en SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Frankrijk) (vertegenwoordigers: R. Cana, D. Abrahams en E. Mullier, advocaten)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (vertegenwoordigers: M. Heikkilä, W. Broere en T. Zbihlej, gemachtigden, bijgestaan door J. Stuyck en A.-M. Vandromme, advocaten)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordiger: B. Koopman, gemachtigde) en Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Kukovec, E. Manhaeve en K. Talabér-Ritz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van ECHA houdende identificatie van acrylamide (EG nr. 201-173-7) als stof die voldoet aan de criteria van artikel 57 van verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396, blz. 1), overeenkomstig artikel 59 van deze verordening

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) en SNF SAS worden verwezen in hun eigen kosten en die van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

3)

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Commissie dragen hun eigen kosten.


(1)  PB C 274 van 9.10.2010.


Top