Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/358/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

OJ C 358, 7.12.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 358, 7.12.2013, p. 17–17 (HR)

7.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 358/24


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 358/13

1.

Op 2 december 2013 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Allianz IARD SA („Allianz”, Frankrijk), die deel uitmaakt van de groep Allianz (Duitsland), Axa France IARD SA („Axa”, Frankrijk), die deel uitmaakt van de groep Axa (Frankrijk), Covéa Risk SA („Covéa”, Frankrijk), die deel uitmaakt van de groep Covéa (Frankrijk), Generali France Assurances SA („Generali”, Frankrijk), die deel uitmaakt van de groep Assicurazioni Generali (Italië), en Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances („CSCA”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Netproassur SASU („Netproassur”, Frankrijk) door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Allianz: verzekeringsonderneming die zich bezighoudt met de verhandeling van verzekeringsproducten voor schade en aansprakelijkheid (Brand, Ongevallen en Allerlei Risico's — BOAR) in Frankrijk,

Axa: verzekeringsonderneming (verhandeling van BOAR-verzekeringsproducten in Frankrijk),

Covéa: verzekeringsonderneming (verhandeling van BOAR-verzekeringsproducten in Frankrijk),

Generali: verzekeringsonderneming (verhandeling van levens- en schadeverzekeringsproducten in Frankrijk),

CSCA: Franse werkgeversorganisatie van verzekeringsmakelaars, in de vorm van een brancheorganisatie,

Netproassur: ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van ICT-projecten voor verzekerings- en herverzekeringsmakelaars.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).


Top