EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC1215(02)

Mededeling van de Commissie tot wijziging van de mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 Voor de EER relevante tekst

OJ C 387, 15.12.2012, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 387/5


Mededeling van de Commissie tot wijziging van de mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 387/06

In de definitie van de „fallback-efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik” (bijlage I van de richtsnoeren), wordt 80 % toegevoegd. De definitie luidt dan als volgt:

„—

„fallback-efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik”: 80 % van het referentie-elektriciteitsverbruik. Dit stemt overeen met de gemiddelde reductie-inspanning welke voortvloeit uit de toepassing van de efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik (benchmark-elektriciteitsverbruik/ex-ante elektriciteitsverbruik). De fallback-benchmark wordt toegepast voor alle producten en processen die vallen onder in aanmerking komende bedrijfstakken of deeltakken, maar niet door de in bijlage drie opgenomen efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik worden gedekt.”

Bijlage III van de mededeling — Efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik voor producten die onder de NACE-codes als vermeld in bijlage II vallen — wordt door de volgende tekst vervangen.

„BIJLAGE III

Efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik voor producten die onder de NACE-codes als vermeld in bijlage II vallen

NACE 4

Product-benchmark (1)

Benchmark-waarde

Benchmark-eenheid

Productie-eenheid (2)

Productomschrijving (2)

Onder de productbenchmark vallende procedés (2)

Prodcomcode (rev. 1.1)

Omschrijving

2742

Primair aluminium

14,256

MWh/t product (elektriciteits-verbruik)

Ton vloeibaar niet-gelegeerd ruw aluminium

Vloeibaar, niet-gelegeerd ruw aluminium uit elektrolyse

Vloeibaar, niet-gelegeerd ruw aluminium uit elektrolyse, met inbegrip van eenheden voor de bestrijding van verontreiniging, secundaire procedés en het ovenhuis. Behalve de definities van het product in 2011/278/EU is ook de anodefabriek (voorgebakken anoden) inbegrepen. Wanneer de anoden door een op zichzelf staande fabriek in Europa worden geleverd, mag deze fabriek niet worden gecompenseerd aangezien dit al in de benchmark is opgenomen. Indien anoden buiten Europa worden geproduceerd, mag een correctie worden aangebracht

27421130

Ruw aluminium, niet-gelegeerd

 

 

 

 

 

 

 

27421153

Legeringen van ruw aluminium, primair

2742

Aluminiumoxide (raffinage)

0,225

MWh/t product

Ton aluminiumoxide

 

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de productie van aluminiumoxide

27421200

Aluminiumoxide (uitgezonderd kunstmatig korund)

2710

Oxystaal

0,036

MWh/t product

Ton (gegoten) ruwstaal

 

Secundaire metallurgie, voorverwarming van vuurvaste stoffen, nevenprocedés (met name ontstoffing) en gietinstallaties tot en met het snijden van ruwstaalproducten

2710T122

niet-gelegeerd staal, niet geproduceerd in elektro-ovens

 

 

 

 

 

 

 

2710T132

gelegeerd staal ander dan roestvrij staal, niet geproduceerd in elektro-ovens

 

 

 

 

 

 

 

2710T142

roestvrij en hittebestendig staal, niet geproduceerd in elektro-ovens

2710

Koolstofstaal uit elektrische vlamboog-ovens

0,283

tCO2/t product

Ton secundair ruwstaal (uit de gieterij)

Staal dat minder dan 8 % aan metalen legeringselementen bevat, alsook een zodanige hoeveelheid onzuiverheden dat het gebruik beperkt is tot toepassingen waarbij geen hoge oppervlaktekwaliteit en verwerkbaarheid vereist zijn

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met verwerkingseenheden:

vlamboogoven

secundaire metallurgische installaties

walsen en snijden

naverbrandingseenheid

ontstoffingsinstallatie

verwarmingsinstallaties voor vaten

voorverwarmingsinstallaties voor gietblokken

drogen van schroot en

voorverwarmen van schroot

2710T121

Ruwstaal: niet-gelegeerd staal, geproduceerd in elektro-ovens

 

 

(gebaseerd op het gemiddelde van de meest efficiënte 10 %)

 

 

 

 

2710T131

Ruwstaal: gelegeerd staal ander dan roestvrij staal, geproduceerd in elektro-ovens

 

 

 

 

 

 

 

2710T141

Ruwstaal: roestvrij en hittebestendig staal, geproduceerd in elektro-ovens

2710

Hoog-gelegeerd staal uit elektrische vlamboog-ovens

0,352

tCO2/t product

Ton hooggelegeerd ruwstaal

Staal dat minstens 8 % aan metalen legeringselementen bevat of waarbij een hoge oppervlaktekwaliteit en verwerkbaarheid vereist zijn

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met verwerkingseenheden:

vlamboogoven

secundaire metallurgische installaties

walsen en snijden

naverbrandingseenheid

ontstoffingsinstallatie

verwarmingsinstallaties voor vaten

voorverwarmingsinstallaties voor gietblokken

put voor langzame afkoeling

drogen van schroot en

voorverwarmen van schroot zijn inbegrepen. De FeCr-convertor en cryogene opslag van industriële gassen zijn niet inbegrepen.

2710T121

Ruwstaal: niet-gelegeerd staal, geproduceerd in elektro-ovens

 

 

(gebaseerd op het gemiddelde van de meest efficiënte 10 %)

 

 

 

 

2710T131

Ruwstaal: gelegeerd staal ander dan roestvrij staal, geproduceerd in elektro-ovens

 

 

 

 

 

 

 

2710T141

Ruwstaal: roestvrij en hittebestendig staal, geproduceerd in elektro-ovens

2710

FeSi

8,540

MWh/t product

Ton FeSi 75 eindproduct

FeSi 75

Dit omvat alle procedés die direct verband houden met de werking van de ovens.

Secundaire installaties zijn niet inbegrepen

27102020/24101230

Ferrosilicium met een siliciumgehalte van 75 %

2710

FeMn HC

2,760

MWh/t product

Ton koolfstofrijk FeMn eindproduct

Koolstofrijk FeMn

Dit omvat alle procedés die direct verband houden met de werking van de ovens.

Secundaire procedés zijn niet inbegrepen

27102010

Ferromangaan (overeenkomstig BREF)

2710

SiMn

3,850

MWh/t product

Ton SiMn eindproduct

Silicomangaan met verschillende koolstofgehalten, waaronder SiMn, SiMn met een laag koolstofgehalte en SiMn met een zeer laag koolstofgehalte

Dit omvat alle procedés die direct verband houden met de werking van de ovens.

Secundaire procedés zijn niet inbegrepen

27102030

Silicomangaan met uitzondering van FeSiMn

2413

Cl2

2,461

MWh/t product

Ton chloor

Chloor

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de elektrolyse-eenheid, met inbegrip van secundaire installaties zoals motoren

24131111

Chloor

2413

Si-metaal

11,870

MWh/t product

Ton Si-metaal

Silicium met een zuiverheidsgraad van 90 tot 99,99 massaprocent

Dit omvat alle procedés die direct verband houden met de ovens.

Secundaire procedés zijn niet inbegrepen

24131155

Silicium met een zuiverheid van < 99,99 massaprocent

2413

Hyperzuiver polysilicium

60,000

MWh/t product

Ton hyperzuiver Si-metaal

Silicium met een zuiverheidsgraad van > 99,99 massaprocent

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de oven met inbegrip van secundaire installaties

24131153

Silicium met een zuiverheid van ≥ 99,99 massaprocent

2413

SiC

6,200

MWh/t product

Ton 100 % SiC

Siliciumcarbide met een zuiverheidsgraad van 100 massaprocent

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de oven met inbegrip van secundaire installaties

24135450

Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald

2414

Hoog-waardige chemicaliën

0,702

tCO2/t product

Ton hoogwaardige chemicaliën (HVC's) (ton acetyleen, ethyleen, propyleen, butadieen, benzeen en waterstof)

Mengsel van hoogwaardige chemicaliën (HVC’s), uitgedrukt als totale massa van acetyleen, ethyleen, propyleen, butadieen, benzeen en waterstof, uitgezonderd HVC’s uit extra materiaalinput (waterstof, ethyleen, andere HVC’s), met een ethyleengehalte van ten minste 30 massaprocent in het totale productmengsel en een gehalte aan HVC’s, brandstofgas, buteen en vloeibare koolwaterstoffen samen van ten minste 50 massaprocent in het totale productmengsel

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de productie van HVC’s als zuiver product of tussenproduct met een geconcentreerde inhoud van de respectieve HVC’s in de laagste verhandelbare vorm (ruwe C4, niet-gehydrogeneerd pygas), met uitzondering van C4-extractie (butadieenfabriek), C4-hydrogenering, hydrobehandeling van pyrolysebenzine en aromatenextractie, en logistiek/opslag voor dagelijkse verwerking

Meerdere Prodcom-codes onder NACE-code 2414

 

 

 

 

 

 

 

 

24141120

Verzadigde acyclische koolwaterstoffen

 

 

 

 

 

 

 

24141130

Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen; ethyleen

 

 

 

 

 

 

 

24141140

Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen; propeen (propyleen)

 

 

 

 

 

 

 

24141150

Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen; buteen (butyleen) en isomeren daarvan

 

 

 

 

 

 

 

24141160

Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen; buta-1,3-dieen en isopreen

 

 

 

 

 

 

 

24141190

Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen (met uitzondering van ethyleen, propeen-buteen, buta-1,3-dieen en isopreen)

 

 

 

 

 

 

 

24/20141223

Benzeen

2414

Aromaten

0,030

tCO2/t product

CO2-gewogen ton

Mengsel van aromaten uitgedrukt als CWT (CO2-gewogen ton)

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de aromatensubeenheden:

waterstofbehandelaar

benzeen-/tolueen-/xyleenextractie (BTX)

TDP

HDA

xyleenisomerisatie

p-xyleeneenheden

cumeenproductie en

cyclohexaanproductie

Meerdere Prodcom-codes onder NACE-code 2414. Zie richtsnoer nr. 9 inzake directe emissies voor het volledige overzicht.

 

2414

Roet

1,954

tCO2/t product

Ton ovenroet (verhandelbare eenheid, > 96 %)

Ovenroet. Gas- en lamproet vallen niet onder deze benchmark

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de productie van ovenroet, alsook het afwerken, verpakken en affakkelen

24131130

Koolstof (roet en andere vormen van koolstof, n.e.g.)

2414

Styreen

0,527

tCO2/t product

Ton styreen (verhandelbaar product)

Monomeer styreen (vinylbenzeen, CAS-nummer: 100-42-5)

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de productie van

styreen alsook

het tussenproduct ethylbenzeen (in de hoeveelheid die als materiaalinput voor de styreenproductie wordt gebruikt)

24141250

Styreen

2414

Ethyleen-oxide/ethyleen-glycolen EO/EG

0,512

tCO2/t product

Ton EO-equivalenten (EOE), die worden bepaald als de hoeveelheid EO (in massa) die in één massaeenheid van de specifieke glycolen is ingesloten

De benchmark voor ethyleenoxide/ethyleenglycol omvat de producten

ethyleenoxide (EO, hoge zuiverheidsgraad)

mono-ethyleenglycol (MEG, standaardkwaliteit + vezelkwaliteit (hoge zuiverheidsgraad))

di-ethyleenglycol (DEG)

tri-ethyleenglycol (TEG)

De totale hoeveelheid producten wordt uitgedrukt in EO-equivalenten (EOE) die worden bepaald als de hoeveelheid EO (in massa) die in één massaeenheid van het specifieke glycol is ingesloten

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de proceseenheden EO-productie, EO-zuivering en glycolproductie

24146373

Oxiraan (ethyleenoxide)

 

 

 

 

 

 

 

24142310

Ethyleenglycol (ethaandiol)

 

 

 

 

 

 

 

24146333

2,2-oxydi-ethanol (di-ethyleenglycol)

2743

Zink-elektrolyse

4,000

MWh/t product

Ton zink

Primair zink

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de zinkelektrolyse met inbegrip van secundaire installaties

27431230

Ruw zink, niet-gelegeerd

 

 

 

 

 

 

 

2743125

Ruw zink, gelegeerd

2415

Ammoniak

1,619

tCO2/t product

Ton ammoniak, uitgedrukt als verkoopbare (netto)productie en met een zuiverheidsgraad van 100 %

Ammoniak (NH3), te vermelden in geproduceerde ton

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de productie van ammoniak en het tussenproduct waterstof

24151075

Ammoniak, watervrij

Producten waarvoor de uitwisselbaarheid van brandstof en elektriciteit werd vastgesteld in punt 2 van bijlage 1 van Besluit 2011/278/EU  (3)

Bij bijlage I van Besluit 2011/278/EU is vastgesteld dat bij bepaalde productieprocessen brandstof en elektriciteit uitwisselbaar zijn. Bij deze producten is het niet passend om een benchmark in MWh/ton geproduceerd product vast te stellen. In plaats daarvan moeten de specifieke broeikasgasemissiecurven voor de directe emissies als uitgangspunt worden genomen. Voor deze processen zijn de productbenchmarks vastgesteld op basis van de som van de directe emissies (energie- en procesemissies) en de indirecte emissies die door het gebruik van het uitwisselbare aandeel elektriciteit zijn ontstaan.

In deze gevallen moet de factor „E” in de formule voor de berekening van het in punt 27, onder a), van de richtsnoeren vermelde maximale steunbedrag worden vervangen door de volgende term, die een bij Besluit 2011/278/EU vastgestelde productbenchmark omvormt tot een efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik op basis van een gemiddelde Europese emissie-intensiteitsfactor van 0,465 tCO2/MWh:

Bestaande productbenchmark uit bijlage I van Besluit 2011/278/EU (in tCO2/t) × het aandeel relevante indirecte emissies tijdens de referentieperiode (4) (%)/0,465 (tCO2/MWh).


(1)  Voor de tegen een lichtgrijze achtergrond weergegeven producten is de uitwisselbaarheid van elektriciteit en brandstof vastgesteld. De benchmark wordt in tCO2 opgegeven.

(2)  De tegen een donkergrijze achtergrond weergegeven productie-eenheden, definities en inbegrepen procedés zijn gebaseerd op Besluit 2011/278/EU van de Commissie van 27 april 2011 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG.

(3)  Besluit van de Commissie van 27 april 2011 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG, C(2011) 2772 definitief (PB L 130 van 17.5.2011, blz. 1).

(4)  Het „aandeel relevante indirecte emissies tijdens de referentieperiode” is het quotiënt van

de relevante indirecte emissies en

de som van de totale directe emissies en de relevante indirecte emissies

overeenkomstig artikel 14 van Besluit 2011/278/EU.”


Top