Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2011P0008

Beroep tegen de Republiek IJsland, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 11 april 2011 (Zaak E-8/11)

OJ C 199, 7.7.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 199/8


Beroep tegen de Republiek IJsland, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 11 april 2011

(Zaak E-8/11)

2011/C 199/04

Op 11 april 2011 is bij het EVA-Hof beroep ingesteld tegen de Republiek IJsland door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door Xavier Lewis en Florence Simonetti, optredend als gemachtigden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, Belliardstraat 35, 1040 Brussel, Belgium.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vraagt het EVA-Hof vast te stellen dat:

1.

de Republiek IJsland haar verplichtingen uit hoofde van artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 10 van het besluit bedoeld in punt 32g van bijlage XX bij de EER-Overeenkomst (Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai), zoals aangepast aan de EER-Overeenkomst bij Protocol 1 daarbij, niet is nagekomen door er niet voor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten strategische geluidsbelastingkaarten hebben opgemaakt en in voorkomend geval hebben goedgekeurd en actieplannen hebben opgesteld voor alle belangrijke wegen waarop jaarlijks meer dan zes miljoen voertuigen passeren en door er niet voor te zorgen dat de gegevens van de strategische geluidsbelastingkaarten en samenvattingen van de actieplannen zoals bedoeld in bijlage VI bij de richtlijn aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden toegezonden;

en

2.

de Republiek IJsland in de kosten van de procedure wordt verwezen.

Feiten en argumenten:

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA voert aan dat IJsland heeft nagelaten geluidsbelastingkaarten en actieplannen op te stellen voor alle belangrijke wegen waarop jaarlijks meer dan zes miljoen voertuigen passeren.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA voert aan dat een dergelijke niet-naleving een schending vormt van artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 10 van Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, waarnaar wordt verwezen in punt 32g van bijlage XX bij de EER-Overeenkomst.


Top