Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009X0515(01)

Besluit van de Raad van 6 april 2009 houdende benoeming van de directeur van Europol

OJ C 111, 15.5.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/04/2017

15.5.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 111/4


BESLUIT VAN DE RAAD

van 6 april 2009

houdende benoeming van de directeur van Europol

2009/C 111/02

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese politiedienst (Europol-overeenkomst) (1), en met name op artikel 29, lid 1,

Handelend als het gezag dat bevoegd is tot aanstelling van de directeur van Europol,

Gezien het advies van de raad van bestuur,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In verband met het verstrijken van de ambtstermijn van de bij Besluit van de Raad van 28 februari 2005 (2) aangestelde directeur van Europol dient er een directeur te worden benoemd.

(2)

Het statuut voor de personeelsleden van Europol (3), met name aanhangsel 8, bevat specifieke bepalingen inzake de procedure voor de selectie van de directeur of een adjunct-directeur van Europol.

(3)

De raad van bestuur heeft de Raad een ranglijst van geschikte kandidaten voorgelegd, samen met het volledige dossier van elk van deze kandidaten en de volledige kandidatenlijst.

(4)

Op basis van de door de Raad van Bestuur verstrekte informatie ter zake wenst de Raad de kandidaat te benoemen die volgens hem voldoet aan alle eisen voor de vacature van directeur,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Robert WAINWRIGHT wordt hierbij benoemd tot directeur van Europol voor de periode van 16 april 2009 tot en met 15 april 2013.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn aanneming.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 6 april 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

J. POSPÍŠIL


(1)  PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2.

(2)  PB C 60 van 10.3.2005, blz. 2.

(3)  Zie Besluit van de Raad van 3 december 1998 houdende vaststelling van het statuut voor de personeelsleden van Europol (PB C 26 van 30.1.1999, blz. 23), als gewijzigd bij Besluit van de Raad van 19 december 2002 (PB C 24 van 31.1.2003, blz. 1).


Top