Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/245/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

OJ C 245, 26.9.2008, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/26


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest)

Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 245/06)

1.

Op 17 september 2008 heeft de Commissie een aanmelding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4, na een verwijzing overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). Hierin is meegedeeld dat de ondernemingen System Capital Management Limited („SCM”, Cyprus) en Energees Investments Limited („Energees”, Cyprus), die deel uitmaken van de SMART Group, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de ondernemingen Metinvest BV („MIBV”, Nederland) en haar dochterondernemingen Makeeva Metallurgical Plant („MMZ”, Oekraïne) en Promet Steel JSC („Promet”, Bulgarije) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor SCM: productie van metalen en steenkool;

voor Energees: productie van staal;

voor MIBV: ijzererts- en steenkoolwinning, halffabrikaten en eindproducten van staal;

voor MMZ: productie en verkoop van ruwstaalproducten en vervaardiging van downstream-producten in de staalsector;

voor Promet: productie van downstream-producten in de staalsector.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


Top