Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0334

Zaak C-334/08: Beroep ingesteld op 18 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

OJ C 223, 30.8.2008, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 223/39


Beroep ingesteld op 18 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

(Zaak C-334/08)

(2008/C 223/65)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: A. Aresu en A. Caeiros, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 10 EG, artikel 8 van besluit 2000/597/EG (1), Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen en de artikelen 2, 6, 10, 11 en 17 van verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 (2) van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen, door te weigeren de eigen middelen in verband met de douaneschuld die voortvloeit uit de afgifte door de Direzione compartimentale delle dogane per le Regioni Puglia e Basilicata te Bari op 27 februari 1997 van onrechtmatige vergunningen voor het oprichten en beheren van douane-entrepots van type C te Taranto en daaraanvolgend van vergunningen voor verwerking onder douanetoezicht en actieve veredeling tot aan de intrekking daarvan op 4 december 2002, ter beschikking van de Commissie te stellen;

de Italiaanse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Met het onderhavige beroep komt de Europese Commissie op tegen de weigering van de Italiaanse regering om eigen middelen ten belope van ongeveer 23 miljoen euro, die verband houden met een aantal onrechtmatige douanevergunningen die in de periode van februari 1997 tot december 2002 te Taranto zijn afgegeven, ter beschikking van de Europese Gemeenschappen te stellen.

Het geschil betreft in wezen de aansprakelijkheid voor de inkomsten die ten gevolge van de betrokken onrechtmatige verrichtingen niet zijn geïnd. De Italiaanse regering stelt dat zij niet aansprakelijk voor de inkomsten die ten gevolge van bovengenoemde onrechtmatige handelingen zijn misgelopen, omdat deze handelingen uitsluitend zijn toe te rekenen aan de ambtenaren die de schade hebben veroorzaakt, terwijl de Commissie van oordeel is dat volgens de geldende communautaire regeling de Italiaanse Staat instaat voor de financiële gevolgen van de handelingen — daaronder begrepen de onrechtmatige handelingen — van de ambtenaren die in haar naam en voor haar rekening handelen.


(1)  PB L 253, blz. 42.

(2)  PB L 130, blz. 1.


Top