Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0306

Zaak C-306/08: Beroep ingesteld op 9 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

OJ C 223, 30.8.2008, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 223/36


Beroep ingesteld op 9 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-306/08)

(2008/C 223/58)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: A. Alcover San Pedro en D. Kukovec, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

vast te stellen dat het Koninkrijk Spanje:

bij de gunning van de geïntegreerde actieprogramma's overeenkomstig wet 6/1994 van 15 november 1994 tot regeling van de stedenbouwkundige activiteiten in de autonome regio Valencia, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens richtlijn 93/37/EEG (1) van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, met name de artikelen 1, 6, lid 6, 11, 12, en titel II van hoofdstuk IV (artikelen 24-29);

bij de gunning van de geïntegreerde actieprogramma's overeenkomstig wet 16/2005 van 12 mei 2005, stedenbouwkundige regeling van Valencia, die is uitgevoerd bij het regionale decreet van Valencia 67/2006 houdende vaststelling van de verordening inzake ruimtelijke en stedenbouwkundige ordening en beheer, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens de artikelen 2, 6, 24, 30, 31, lid 4, sub a, 48, lid 2, en 53 van richtlijn 2004/18/EG (2) van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

het Koninkrijk Spanje te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Commissie merkt op dat de gunning van de geïntegreerde actieprogramma's (Programas de Actuación Integrada; hierna: „PAI”), een maatregel voor stedenbouwkundige ontwikkeling vastgesteld bij wet 6/1994 van 15 november 1994 tot regeling van de stedenbouwkundige activiteiten in de autonome regio Valencia (LRAU), en de opvolger daarvan, wet 16/2005, stedenbouwkundige regeling van Valencia (LUV), betrekking hebben op openbare werken die volgens de bepalingen van de richtlijnen 93/37/EEG en 2004/18/EG moeten worden gegund. Met andere woorden, de Commissie stelt dat de PAI door plaatselijke lichamen gegunde overheidsopdrachten voor werken zijn, die de uitvoering omvatten van openbare infrastructuurwerken door stedenbouwkundigen die door de plaatselijke autoriteiten zijn uitgekozen.

De Commissie is van mening dat de LUV in verschillende opzichten inbreuk maakt op de communautaire richtlijnen inzake overheidsopdrachten, onder meer met betrekking tot de bevoorrechte positie van de eerste inschrijver, de ervaring van de inschrijvers met soortgelijke opdrachten, de indiening van alternatieven voor het voorstel van de eerste inschrijver in een open envelop, de regeling van de variabelen, de gunningcriteria van de PAI, de mogelijkheid om de opdracht na de gunning ervan te wijzigen (bijvoorbeeld de mogelijkheid om de stedenbouwkundige lasten te verhogen) en de regeling van de gevallen van onvolledige uitvoering van de opdracht door de inschrijver waaraan de opdracht is gegund. Sommige van die inbreuken betreffen de LRAU en de LUV, andere alleen de LUV.


(1)  PB L 199, blz. 54.

(2)  PB L 134, blz. 114.


Top