Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0426

Zaak C-426/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Republiek Polen) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Binnenlandse belastingen — Belastingen over personenwagens — Accijns — Tweedehandsvoertuigen — Invoer)

OJ C 223, 30.8.2008, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 223/16


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Republiek Polen) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

(Zaak C-426/07) (1)

(Binnenlandse belastingen - Belastingen over personenwagens - Accijns - Tweedehandsvoertuigen - Invoer)

(2008/C 223/26)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Dariusz Krawczyński

Verwerende partij: Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Uitlegging van artikel 90 EG en van artikel 33, lid 1, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) — Nationale regeling houdende invoering van een accijns op elke verkoop van een personenwagen voor de eerste inschrijving ervan op het nationale grondgebied

Dictum

1)

Artikel 33, lid 1, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16 december 1991, dient aldus te worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een accijns als die waarin in Polen is voorzien in de accijnswet (ustawa o podatku akcyzowym) van 23 januari 2004, waaraan elke verkoop van personenwagens voor de eerste inschrijving ervan op het nationale grondgebied is onderworpen.

2)

Artikel 90, eerste alinea, EG dient aldus te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een accijns als die in het hoofdgeding, voor zover het bedrag van de heffing op de verkoop van uit een andere lidstaat ingevoerde tweedehandsvoertuigen voor de eerste inschrijving ervan groter is dan het residuele bedrag van deze heffing dat besloten ligt in de handelswaarde van gelijksoortige voertuigen die in de lidstaat die de heffing heeft ingevoerd, voordien reeds waren ingeschreven. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling en met name de toepassing van § 7 van het besluit van de minister van Financiën inzake de verlaging van de accijnstarieven (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego) van 22 april 2004 een dergelijk gevolg hebben.


(1)  PB C 283 van 24.11.2007.


Top