Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/211/39

Zaak C-303/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 29 juni 2007 — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

OJ C 211, 8.9.2007, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 211/21


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 29 juni 2007 — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

(Zaak C-303/07)

(2007/C 211/39)

Procestaal: Fins

Verwijzende rechter

Korkein hallinto-oikeus

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

Andere partij bij de procedure: Uudenmaan verovirasto en gemeente Helsinki

Prejudiciële vraag

Moeten de artikelen 43 en 48 EG alsmede de artikelen 56 en 58 EG aldus worden uitgelegd dat voor de uitoefening van de daarin vastgelegde elementaire vrijheden een naamloze vennootschap of een beleggingsfonds naar Fins recht en een SICAV naar Luxemburgs recht vergelijkbaar moeten worden geacht, ondanks dat het Finse recht geen rechtsvorm kent die volstrekt overeenstemt met een SICAV, die een vennootschap is naar Luxemburgs recht en niet staat vermeld op de lijst van vennootschappen bedoeld in artikel 2, sub a, van Richtlijn 90/435/EEG (1) — met welke richtlijn de in casu toepasselijke Finse bronbelastingregeling in overeenstemming is-, en ondanks dat een SICAV op grond van de Luxemburgse nationale belastingwetgeving is vrijgesteld van inkomstenbelasting? Staan derhalve de genoemde bepalingen van het EG-Verdrag eraan in de weg dat een in Luxemburg gevestigde SICAV als dividendgerechtigde niet in Finland is vrijgesteld van de bronbelasting op dividenden?


(1)  Richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (PB L 225, blz. 6).


Top