Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/210/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4903 — Hochtief/Vinci/JV) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

OJ C 210, 8.9.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 210/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4903 — Hochtief/Vinci/JV)

Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 210/05)

1.

Op 24 augustus 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 (1) van de Raad waarin is medegedeeld dat de ondernemingen HOCHTIEF PPP Solutions GmbH („Hochtief”, Duitsland), die deel uitmaakt van HOCHTIEF Aktiengesellschaft, VINCI S.A. en VINCI Concessions S.A. (samen „Vinci”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte gezamenlijke onderneming.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Hochtief: bouwnijverheid en daaraan gerelateerde diensten;

Vinci: concessies, bouwnijverheid en daaraan gerelateerde diensten;

JV: herstel en onderhoud van een autosnelweg-gedeelte.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) van de Raad moet worden opgemerkt dat deze zaak in aanmerking komt voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie aan haar kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4903 — Hochtief/Vinci/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


Top