Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/210/03

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/20/07 — Jeugd in Actie — Actie 4.1. — Ondersteuning van organisaties die op Europees niveau op jeugdgebied werkzaam zijn

OJ C 210, 8.9.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 210/3


Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/20/07

Jeugd in Actie

Actie 4.1. — Ondersteuning van organisaties die op Europees niveau op jeugdgebied werkzaam zijn

(2007/C 210/03)

1.   Doelstellingen en beschrijving

De huidige oproep betreft Actie 4.1 van het programma „Jeugd in Actie” en heeft als doel ondersteuning van duurzame activiteiten van jongerenorganisaties die op Europees niveau werkzaam zijn en die een doelstelling van algemeen Europees belang nastreven.

Deze activiteiten moeten bijdragen tot de grotere actieve participatie van jongeren in het openbare leven as citizens en de samenleving en tot de ontwikkeling en uitvoering van Europese samenwerkingsactiviteiten op jeugdgebied in de breedste zin van het woord.

Deze oproep beantwoordt aan de voor het jaar 2008 toegekende subsidies.

Het gaat hierbij om twee soorten overeenkomsten:

Kaderovereenkomst voor een partnerschap: organisaties die een samenwerkingsverband met het Agentschap willen aangaan voor de lange termijn worden verzocht een aanvraag in te dienen voor een kaderovereenkomst (1) voor een partnerschap van 3 jaar.

Overeenkomst voor jaarlijkse exploitatie: organisaties die zich niet voor de lange termijn willen vastleggen in het kader van een partnerschapsovereenkomst kunnen een aanvraag indienen voor een jaarlijkse exploitatiesubsidie.

Het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele media en Cultuur is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van deze oproep tot het indienen van voorstellen.

2.   Subsidiabele aanvragen

2.1.   Begunstigde organisaties

Om in aanmerking te komen voor een exploitatiesubsidie moet een organisatie aan de volgende vereisten voldoen:

zij is niet-gouvernementeel;

zij bestaat op de datum van indiening van de voorstellen juridisch sedert minstens een jaar waar het om de overeenkomsten voor jaarlijkse exploitatie gaat en minstens vier jaar voor de partnerschapskaderovereenkomsten;

zij heeft geen winstoogmerk;

zij is een jongerenorganisatie of een organisatie met een bredere doelstelling waarvan een deel van de activiteiten op jongeren is gericht;

zij betrekt jongeren bij het beheer van de ten behoeve van hen ontwikkelde activiteiten;

zij heeft naast andere medewerkers ten minste één (betaalde of niet betaalde) vaste medewerker. Er wordt een uitzondering gemaakt voor structuren die nog nooit uit hoofde van deze actie subsidie hebben ontvangen en die bij subsidietoekenning van plan zijn een vaste medewerker in dienst te nemen.

2.2.   Begunstigde landen

In een van de onderstaande landen gevestigde organisaties kunnen voor subsidie in aanmerking komen:

De lidstaten van de Europese Unie;

De landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER): IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;

De kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie: Turkije;

De westelijke Balkanlanden: Albanië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Montenegro, Servië;

Een aantal landen uit Oost-Europa: Wit-Rusland, Moldavië, Russische Federatie, Oekraïne;

De Zwitserse Confederatie, onder het voorbehoud dat er met dit land een bilateraal akkoord wordt gesloten.

De instellingen die een aanvraag voor een jaarlijkse overeenkomst indienen moeten organisaties hebben die in ten minste acht van de bovengenoemde landen werkzaam zijn.

De instellingen die een aanvraag voor een partnerschapskaderovereenkomst indienen moeten organisaties hebben die in ten minste twaalf van de bovengenoemde landen werkzaam zijn.

3.   Begroting

Het totale bedrag dat is begroot voor de medefinanciering van de exploitatie van organisaties die op Europees niveau werkzaam zijn op jeugdgebied bedraagt voor 2008 ongeveer 2 400 000 EUR. Het subsidiebedrag mag niet meer dan 80 % van de totale subsidiabele exploitatiekosten beslaan. De maximumsubsidie bedraagt 40 000 EUR in het geval van een partnerschapskaderovereenkomst en 35 000 EUR in het geval van een overeenkomst voor jaarlijkse exploitatie. Er wordt op gewezen dat bij aanvrage van de twee typen subsidie twee aanvragen moeten worden ingediend en dat de aangevraagde subsidie in beide gevallen niet hoger mag zijn dan 35 000 EUR.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare fondsen toe te wijzen.

4.   Uiterste termijn voor indiening

Aanvragen voor een partnerschapskaderovereenkomst voor 3 jaar en aanvragen voor een jaarlijkse exploitatiesubsidie voor 2008 moeten uiterlijk 31 oktober 2007 naar het Agentschap worden verzonden.

5.   Aanvullende informatie

De aanvragen dienen te voldoen aan alle bepalingen van de volledige tekst en met behulp van het speciaal hiervoor bedoelde formulier worden ingediend. Deze documenten zijn op internet te verkrijgen, op het volgende adres:

DG EAC: http://ec.europa.eu/youth/program/ingyo_en.html

Agentschap: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm


(1)  Uit ondertekening van een kaderovereenkomst vloeit geen enkele verplichting tot subsidieverstrekking voor de periode 2009-2010 door het Agentschap voort.


Top