EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0604(01)

Conclusies van de Raad van 30 april 1998 betreffende de integratie van de eisen voor de bescherming van de volksgezondheid in de communautairebeleidsmaatregelen

OJ C 169, 4.6.1998, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

31998Y0604(01)

Conclusies van de Raad van 30 april 1998 betreffende de integratie van de eisen voor de bescherming van de volksgezondheid in de communautairebeleidsmaatregelen

Publicatieblad Nr. C 169 van 04/06/1998 blz. 0001 - 0001


CONCLUSIES VAN DE RAAD van 30 april 1998 betreffende de integratie van de eisen voor de bescherming van de volksgezondheid in de communautairebeleidsmaatregelen (98/C 169/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

BEVESTIGT OPNIEUW zijn resoluties van 20 december 1995 en 12 november 1996 betreffende de integratie van de eisen voor de bescherming van de volksgezondheid in de communautaire beleidsmaatregelen (1) en neemt er nota van dat de Commissie, in aansluiting op deze resoluties, doende is passende methoden en criteria te ontwikkelen voor de integratie van gezondheidseisen in andere communautaire beleidssectoren en voor de evaluatie van de gevolgen van communautaire beleidsmaatregelen voor de menselijke gezondheid;

VERWELKOMT het derde jaarsverslag van de Commissie van 27 januari 1998 over de integratie van de eisen voor de bescherming van de gezondheid in de communautaire beleidsmaatregelen (1996);

VERWELKOMT tevens de nieuwe vorm van dat rapport, namelijk een beknopt verslag en een afzonderlijk werkdocument met een uitgebreid overzicht van de communautaire activiteiten die een weerslag hebben op de gezondheid;

STELT VAST dat dit verslag is toegespitst op belangrijke ontwikkelingen in 1996, onder meer inzake het levensmiddelen- en landbouwbeleid (in het bijzonder de ontwikkelingen die samenhangen met een mogelijk verband tussen Boviene Spongiforme Encefalopathie (BSE) en een nieuwe variant van de Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (nvCJD), op het gebied van onderzoek, inzake milieubescherming, inzake de ontwikkeling van het sociaal beleid en andere beleidsterreinen die bijzonder relevant zijn voor de volksgezondheid;

NEEMT NOTA van de grote verscheidenheid van met de gezondheid verband houdende activiteiten op deze belangrijke gebieden van het communautaire beleid die in het bijbehorende werkdocument van de Commissiediensten worden beschreven;

NEEMT NOTA van de punten die de Commissie belangrijk acht om op dit gebied vooruitgang te maken en juicht het voornemen van de Commissie toe om na te denken over instrumenten waardoor deze vooruitgang kan worden verwezenlijkt, en in haar vierde verslag op deze kwesties terug te komen;

VERZOEKT de Commissie haar vierde verslag spoedig in te dienen en ernaar te streven om voortaan de verslagen uiterlijk één jaar na het einde van de periode waarop zijn betrekking hebben, voor te leggen;

VERZOEKT de Commissie om in haar jaarsverslagen over de uitvoering van het algemeen werkprogramma van het voorgaande jaar een afdeling op te nemen over de gevolgen voor de volksgezondheid en, zoals de Raad in bovengenoemde resoluties heeft gevraagd, in haar jaarlijks werkprogramma de voorstellen aan te geven die gevolgen voor de bescherming van de volksgezondheid kunnen hebben.

(1) PB C 350 van 30.12.1995, blz. 2 en PB C 374 van 11.12.1996, blz. 3.

Top