Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0041

Raszuivere fokrunderen * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende raszuivere fokrunderen (gecodificeerde versie) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 265/42


Dinsdag, 20 oktober 2009
Raszuivere fokrunderen (gecodificeerde versie) *

P7_TA(2009)0041

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende raszuivere fokrunderen (gecodificeerde versie) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

2010/C 265 E/20

(Raadplegingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0235),

gelet op de artikelen 37 en 94 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0045/2009),

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten (1),

gelet op de artikelen 86 en 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0032/2009),

A.

overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.

gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


Top