Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0351

Intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 249–250 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 212/249


Woensdag, 6 mei 2009
Intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid *

P6_TA(2009)0351

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

2010/C 212 E/36

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0089),

gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0095/2009),

gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0202/2009),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Top