Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DP0337

Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello Besluit van het Europees Parlement van 5 mei 2009 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello (2009/2021(IMM))

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 124–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 212/124


Dinsdag, 5 mei 2009
Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello

P6_TA(2009)0337

Besluit van het Europees Parlement van 5 mei 2009 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello (2009/2021(IMM))

2010/C 212 E/21

Het Europees Parlement,

gezien het verzoek van Aldo Patriciello om verdediging van zijn immuniteit naar aanleiding van een momenteel door de officier van justitie bij de districtsrechtbank van Isernia ingesteld onderzoek, van de ontvangst waarvan op 9 maart 2009 ter plenaire vergadering kennis werd gegeven,

gelet op de artikelen 9 en 10 van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, in artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

gelet op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 mei 1964, 10 juli 1986 en 21 oktober 2008 (1),

gelet op artikel 6, lid 3, en artikel 7 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0286/2009),

1.

besluit de immuniteit en voorrechten van Aldo Patriciello te verdedigen;

2.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk te doen toekomen aan de terzake bevoegde autoriteiten van de Italiaanse Republiek.


(1)  Zie jurisprudentie van het Hof 1964, blz. 407, zaak 101/63 (Wagner/Fohrmann en Krier), Jur. 1986, blz. 2 403, zaak 149/85 (Wybot/Faure) en gevoegde zaken C-200/07 en C-201/07 (Marra/De Gregorio en Clemente, nog niet gepubliceerd).


Top