EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1116

Besluit (EU) 2023/1116 van de Raad van 25 mei 2023 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, wat betreft de Overeenkomst inzake visserijsubsidies

ST/14557/2022/INIT

OJ L 148, 8.6.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1116/oj

Related international agreement

8.6.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 148/1


BESLUIT (EU) 2023/1116 VAN DE RAAD

van 25 mei 2023

betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, wat betreft de Overeenkomst inzake visserijsubsidies

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Unie is lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die in november 2001 het startschot heeft gegeven voor de Doha-ronde van handelsbesprekingen, bekend als “Ontwikkelingsagenda van Doha”. Het doel van de WTO-onderhandelingen over visserijsubsidies was de uitvoering van doelstelling 14, subdoelstelling 6, van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling.

(2)

De Commissie heeft met de andere WTO-leden onderhandelingen gevoerd in overleg met het bij artikel 207, lid 3, VWEU ingestelde comité.

(3)

De onderhandelingen werden op 17 juni 2022 tijdens de 12e Ministeriële Conferentie van de WTO afgerond. Op die conferentie is het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (“het protocol”) vastgesteld en opengesteld voor aanvaarding door de WTO-leden.

(4)

In de bijlage bij het protocol is de Overeenkomst inzake visserijsubsidies opgenomen, die bij de inwerkingtreding van het protocol zal worden ingevoegd in bijlage 1A bij de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

(5)

Het protocol moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (“het protocol”) wordt namens de Unie goedgekeurd (2).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie de akte van aanvaarding neer te leggen zoals bepaald in punt 5 van het protocol (3).

Artikel 3

Het protocol mag niet aldus worden uitgelegd dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat daarbij verplichtingen worden opgelegd waarop voor de rechterlijke instanties van de Unie of van de lidstaten rechtstreeks beroep kan worden gedaan.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 25 mei 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. FORSSELL


(1)  Goedkeuring van 19 april 2023 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Zie bladzijde 3 van dit Publicatieblad.

(3)  De datum van inwerkingtreding van het protocol zal door het secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


Top