EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1670

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1670 van de Commissie van 10 november 2020 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Nederland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 7912) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/7912

OJ L 377, 11.11.2020, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2020; stilzwijgende opheffing door 32020D1809 De einddatum van de geldigheid is gebaseerd op de datum van bekendmaking van de intrekkingshandeling die van kracht wordt op de datum van kennisgeving ervan. Van de intrekkingshandeling is kennisgeving gedaan, maar omdat de datum van kennisgeving niet beschikbaar is in EUR-Lex, wordt de datum van bekendmaking gebruikt.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1670/oj

11.11.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 377/13


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1670 VAN DE COMMISSIE

van 10 november 2020

tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Nederland

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 7912)

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 3,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intra-uniale handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 van de Commissie (3) is vastgesteld naar aanleiding van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) van het subtype H5N8 in een bedrijf waar pluimvee wordt gehouden in Nederland en de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden door de bevoegde autoriteit van die lidstaat overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG van de Raad (4).

(2)

In Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 is bepaald dat de door Nederland overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden ten minste de gebieden moeten omvatten die in de lijst van de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit als beschermings- en toezichtsgebieden zijn opgenomen.

(3)

Sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 is vastgesteld, heeft Nederland de Commissie in kennis gesteld van een bijkomende uitbraak van HPAI van het subtype H5N8 in een bedrijf waar pluimvee wordt gehouden in de provincie Gelderland, en heeft het land de overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG vereiste noodzakelijke maatregelen genomen, waaronder de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden rond die nieuwe uitbraak.

(4)

De Commissie heeft die maatregelen in samenwerking met Nederland bestudeerd en heeft geconstateerd dat de grenzen van de door de bevoegde autoriteit in die lidstaat ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden op voldoende afstand liggen van de bedrijven waar een uitbraak van HPAI van het subtype H5N8 is bevestigd.

(5)

Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moeten de in Nederland overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG ingestelde nieuwe beschermings- en toezichtsgebieden snel in samenwerking met die lidstaat op het niveau van de Unie worden vastgesteld. Daarom moeten de in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 opgenomen beschermings- en toezichtsgebieden voor Nederland worden gewijzigd.

(6)

In afwachting van de volgende vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders moet de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 dienovereenkomstig worden gewijzigd om de regionalisering op het niveau van de Unie bij te werken teneinde de door Nederland overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden en de duur van de daarin geldende beperkingen te wijzigen.

(7)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Gezien de urgentie van de epidemiologische situatie in de Unie wat de verspreiding van HPAI van het subtype H5N8 betreft, is het belangrijk dat de wijzigingen die bij dit besluit in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 worden aangebracht, zo spoedig mogelijk in werking treden.

(9)

Dit besluit moet opnieuw worden bekeken tijdens de volgende vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden.

Gedaan te Brussel, 10 november 2020.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1606 van de Commissie van 30 oktober 2020 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Nederland (PB L 363 van 3.11.2020, blz. 9).

(4)  Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16).


BIJLAGE

“BIJLAGE

DEEL A

Beschermingsgebied als bedoeld in artikel 1:

Lidstaat: Nederland

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 29, lid 1, van Richtlijn 2005/94/EG

Provincie: Gelderland

1.

Vanaf de kruising met N322 en Zandstraat, Zandstraat volgen in oostelijke richting tot aan de tramlijn.

2.

De tramlijn volgen in zuidoostelijke richting tot aan Molenstraat.

3.

Molenstraat volgen in noordoostelijke richting tot aan Meidoornstraat.

4.

Meidoornstraat volgen in oostelijke richting tot aan Korenbloemstraat.

5.

Korenbloemstraat volgen in oostelijke richting tot aan Florastraat.

6.

Florastraat volgen in zuidelijke richting tot aan Vogelzang.

7.

Vogelzang volgen in oostelijke richting tot aan Kamstraat.

8.

Kamstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Van Heemstraweg.

9.

Van Heemstraweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Noord-Zuid (N329).

10.

Noord-Zuid (N329) volgen in zuidelijke richting tot aan Neersteindsestraat.

11.

Neersteindestraat volgen in zuidoostelijke richting tot aan Altforstestraat.

12.

Altforstestraat volgen in zuidwestelijke richting tot aan Middenweg.

13.

Middenweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Mekkersteeg.

14.

Mekkersteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidweg.

15.

Zuidweg volgen in westelijke richting tot aan Veerweg.

16.

Veerweg volgen in noordelijke richting tot aan Raadhuisdijk.

17.

Raadhuisdijk volgen in westelijke richting tot aan Veerweg.

18.

Veerweg volgen in noordelijke richting tot aan Raadhuisdijk.

19.

Raadhuisdijk volgen in westelijke richting overgaand in Berghuizen tot aan Nieuweweg.

20.

Nieuweweg volgen in westelijke richting tot aan Wamelseweg.

21.

Wamelseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Zijvond tot aan Liesbroekstraat.

22.

Liesbroekstraat volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg.

23.

Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Liesterstraat.

24.

Liesterstraat volgen in oostelijke richting tot aan Maas en Waalweg (N322).

25.

Maas en Waalweg volgen in noordelijke richting tot aan de kruising met Zandstraat.

20.11.2020

1.

Vanaf Waalbandijk de Waal volgen in oostelijke richting tot aan Waalbandijk nr. 155.

2.

Waalbandijk vanaf nr. 155 volgen in zuidelijke richting overgaand in Heersweg tot aan Kerkstraat.

3.

Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Van Heemstraweg.

4.

Van Heemstraweg volgen in oostelijke richting tot aan Scharenburg.

5.

Scharenburg volgen in zuidelijke richting tot aan Molenweg.

6.

Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Broerstraat.

7.

Broerstraat volgen in westelijke richting tot aan Neersteindsestraat.

8.

Neersteindsestraat volgen in oostelijke richting overgaand in Bikkeldam tot aan Singel.

9.

Singel volgen in zuidelijke richting tot aan Middenweg.

10.

Middenweg volgen in oostelijke richting tot aan Mekkersteeg.

11.

Mekkersteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidweg.

12.

Zuidweg volgen in westelijke richting tot aan Noord Zuid N329.

13.

Noord Zuid N329 volgen in zuidelijke richting tot aan de Maas (rivier).

14.

De Maas volgen in westelijke richting tot aan Veerweg.

15.

Veerweg volgen in noordelijke richting tot aan Raadhuisdijk.

16.

Raadhuisdijk volgen in westelijke richting tot aan Kapelstraat.

17.

Kapelstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Den Hoedweg tot aan Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Dijkgraaf De Leeuweg volgen in westelijke richting tot aan Wolderweg.

19.

Wolderweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuweweg.

20.

Nieuweweg volgen in oostelijke richting tot aan Liesterstraat.

21.

Liesterstraat volgen in oostelijke richting tot aan Zijveld.

22.

Zijveld volgen in noordelijke richting tot aan Zandstraat.

23.

Zandstraat volgen in oostelijke richting tot aan Dijkstraat.

24.

Dijkstraat volgen in noordelijke richting tot aan Waalbandijk.

28.11.2020

DEEL B

Toezichtsgebied als bedoeld in artikel 1:

Lidstaat: Nederland

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG

Provincie: Gelderland

1.

Vanaf kruising Beldertseweg met Amsterdam-Rijnkanaal, Beldertseweg (N835) volgen in oostelijke richting tot aan Ommerenwal.

2.

Ommerenwal volgen in oostelijke richting overgaand in Voorburgtseweg overgaand in Ooievaar overgaand in Dokter Guepinlaan overgaand in Voorstraat overgaand in Dokter van Noorstraat tot aan Oudsmidsestraat.

3.

Oudsmidsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Dorpstraat.

4.

Dorpstraat volgen in noordelijke richting tot aan Papestraat.

5.

Papestraat volgen in oostelijke richting overgaand in Remstraat overgaand in Hogeweg tot aan Cuneraweg.

6.

Cuneraweg volgen in noordelijke richting tot aan Nederrijn (rivier).

7.

Nederrijn volgen in zuidoostelijke richting tot aan Veerweg.

8.

Veerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijnbandijk.

9.

Rijnbandijk volgen in oostelijke richting tot aan Dorpsstraat.

10.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Burg Lodderstaat.

11.

Burg Lodderstraat volgen in oostelijke richting tot aan Dalwagenseweg.

12.

Dalwagenseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Dodewaardsestraat tot aan Matensestraat.

13.

Matensestraat volgen in oostelijke richting tot aan Dalwagen.

14.

Dalwagen volgen in zuidelijke richting tot aan Pluimenburgsestraat.

15.

Pluimenburgsestraat volgen in oostelijke richting, overgaand in Waalbandijk, de rivier de Waal kruisen, tot aan Waalbandijk.

16.

Waalbandijk volgen in oostelijke richting langs “pad langs ganzenkuil” tot aan Deest.

17.

Deest volgen in zuidelijke richting tot aan Van Heemstraweg.

18.

Van Heemstraweg volgen in oostelijke richting tot aan Geerstraat.

19.

Geerstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Koningstraat.

20.

Koningstraat volgen in oostelijke richting tot aan Betenlaan.

21.

Betenlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Broeksche Leigraaf Winsen (water).

22.

Broeksche Leigraaf Winsen volgen in oostelijke richting tot aan A50.

23.

A50 volgen in zuidelijke richting tot aan Graafsebaan.

24.

Graafsebaan volgen in noordelijke richting tot aan Julianasingel.

25.

Julianasingel volgen in westelijke richting tot aan Dr Saal v. Zwanenbergsingel.

26.

Dr Saal v. Zwanenbergsingel volgen in noordelijke richting tot aan spoorbaan Nijmegen-’s-Hertogenbosch.

27.

Spoorbaan Nijmegen-’s-Hertogenbosch volgen in westelijke richting tot aan Klompstraat.

28.

Klompstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Kepkensdonk overgaand in Weisestraat tot aan Gewandeweg.

29.

Gewandeweg volgen in westelijke richting tot aan Kesselsegraaf.

30.

Kesselsegraaf volgen in noordelijke richting tot aan De Lithse Ham.

31.

Vanaf De Lithse Ham de rivieren de Maas en de Waal kruisen bij Heerewaarden tot aan Waalbandijk.

32.

Waalbandijk volgen in noordelijke richting overgaand in Molenstraat tot aan Dreef.

33.

Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Pippertsestraat.

34.

Pippertsestraat volgen in noordelijke richting overgaand in Zijvelingsestraat tot aan Vuadapad.

35.

Vuadapad volgen in oostelijke richting tot aan Groenestraat.

36.

Groenestraat volgen in noordelijke richting tot aan de Linge (rivier).

37.

Linge volgen in noordoostelijke richting tot aan Beldertseweg (N835).

38.

Beldertseweg volgen in noordelijke richting tot aan de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal.

29.11.2020

1.

Vanaf de kruising met N322 en Zandstraat, Zandstraat volgen in oostelijke richting tot aan de tramlijn.

2.

De tramlijn volgen in zuidoostelijke richting tot aan Molenstraat.

3.

Molenstraat volgen in noordoostelijke richting tot aan Meidoornstraat.

4.

Meidoornstraat volgen in oostelijke richting tot aan Korenbloemstraat.

5.

Korenbloemstraat volgen in oostelijke richting tot aan Florastraat

6.

Florastraat volgen in zuidelijke richting tot aan Vogelzang.

7.

Vogelzang volgen in oostelijke richting tot aan Kamstraat.

8.

Kamstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Van Heemstraweg.

9.

Van Heemstraweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Noord-Zuid (N329).

10.

Noord-Zuid (N329) volgen in zuidelijke richting tot aan Neersteindsestraat.

11.

Neersteindestraat volgen in zuidoostelijke richting tot aan Altforstestraat.

12.

Altforstestraat volgen in zuidwestelijke richting tot aan Middenweg.

13.

Middenweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Mekkersteeg.

14.

Mekkersteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidweg.

15.

Zuidweg volgen in westelijke richting tot aan Veerweg.

16.

Veerweg volgen in noordelijke richting tot aan Raadhuisdijk.

17.

Raadhuisdijk volgen in westelijke richting tot aan Veerweg.

18.

Veerweg volgen in noordelijke richting tot aan Raadhuisdijk.

19.

Raadhuisdijk volgen in westelijke richting overgaand in Berghuizen tot aan Nieuweweg.

20.

Nieuweweg volgen in westelijke richting tot aan Wamelseweg.

21.

Wamelseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Zijvond tot aan Liesbroekstraat.

22.

Liesbroekstraat volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg.

23.

Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Liesterstraat.

24.

Liesterstraat volgen in oostelijke richting tot aan Maas en Waalweg (N322).

25.

Maas en Waalweg volgen in noordelijke richting tot aan de kruising met Zandstraat.

Van 21.11.2020 tot en met 29.11.2020

1.

Vanaf Marsdijk bij het fietsveer de Nederrijn oversteken naar Veerweg.

2.

Veerweg volgen in noordelijke richting tot aan Herenstraat.

3.

Herenstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Grebbeweg tot aan Grebbedijk.

4.

Grebbedijk volgen in oostelijke richting overgaand in „Nederrijn” tot aan Wolfswaard.

5.

Wolfswaard volgen in zuidelijke richting tot aan Randwijkse Rijndijk.

6.

Randwijkse Rijndijk volgen in oostelijke richting tot aan Lakemondsestraat.

7.

Lakemondsestraat volgen in zuidelijke richting tot aan De Hel.

8.

De Hel volgen in zuidelijke richting overgaand in Tolsestraat tot aan zandweg bij nr. 6.

9.

Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Gesperdensestraat.

10.

Gesperdensestraat volgen in oostelijke richting tot aan Wuustweg.

11.

Wuustweg volgen in zuidelijke richting tot aan Boelenhamsestraat.

12.

Boelenhamsestraat volgen in westelijke richting tot aan de spoorlijn.

13.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Leigraafseweg.

14.

Leigraafseweg volgen in zuidelijke richting tot aan A15.

15.

A15 volgen in oostelijke richting tot aan Andeltsche Leigraaf.

16.

Andeltsche Leigraaf volgen in zuidelijke richting tot aan Engelandstraat.

17.

Engelandstraat volgen in westelijke richting tot aan De Steeg.

18.

De Steeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Molenhofstaat tot aan Groenestraat.

19.

Groenestraat volgen in oostelijke richting tot aan Horstweg.

20.

Horstweg volgen in zuidelijke richting tot aan Waalbandijk.

21.

Waalbandijk volgen in oostelijke richting, de Waal oversteken tot aan Uiterwaard.

22.

Uiterwaard oversteken tot aan Dijk.

23.

Dijk volgen in zuidelijke richting tot aan Molenstraat.

24.

Molenstraat volgen in westelijke richting tot aan Leegstraat.

25.

Leegstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Van Heemstraweg.

26.

Van Heemstraweg volgen in oostelijke richting tot aan Plakstraat.

27.

Plakstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Koningstraat.

28.

Koningstraat volgen in oostelijke richting tot aan A50.

29.

A50 volgen in zuidelijke richting tot aan Ficarystraat.

30.

Ficarystraat volgen in oostelijke richting tot aan Wezelsedijk.

31.

Wezelsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Hoogvonderweg.

32.

Hoogvonderweg volgen in westelijke richting overgaand in Wezelseveldweg tot aan Broekstraat.

33.

Broekstraat volgen in oostelijke richting tot aan Puitsestraat.

34.

Puitsestraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Van Balverenlaan.

35.

Van Balverenlaan volgen in zuidelijke richting overgaand in Ruffelsdijk tot aan N845.

36.

N845 volgen in zuidelijke richting tot aan A326.

37.

A326 volgen in westelijke richting tot aan A50.

38.

A50 volgen in zuidelijke richting tot aan Berghemseweg.

39.

Berghemseweg volgen in westelijke richting tot aan de spoorlijn.

40.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Hertogin Johannasingel.

41.

Hertogin Johannasingel volgen in noordelijke richting tot aan Gewandeweg.

42.

Gewandeweg volgen in westelijke richting tot aan Huizenbeemdweg.

43.

Huizenbeemdweg volgen in noordelijke richting tot aan Lutterstraat.

44.

Lutterstraat volgen in noordelijke richting tot aan Tiendweg.

45.

Tiendweg volgen in westelijke richting tot aan Weisestraat.

46.

Weisestraat volgen in noordelijke richting tot aan Valkseweg.

47.

Valkseweg volgen in westelijke richting tot aan Lithseweg.

48.

Lithseweg volgen, de Maas oversteken tot aan Maasdijk.

49.

Maasdijk volgen in noordelijke richting, de Waal oversteken tot aan Uiterwaard.

50.

Waalbandijk volgen in noordelijke richting tot aan Jonkheer P.A. Reuchlinlaan.

51.

Jonkheer P.A. Reuchlinlaan volgen in noordelijke richting tot aan Provincialeweg.

52.

Provincialeweg volgen in noordelijke richting tot aan Rivierenlandlaan.

53.

Rivierenlandlaan volgen in noordelijke richting tot aan Industrieweg.

54.

Industrieweg volgen in noordelijke richting overgaand in Beldertseweg tot aan Ommerenweg.

55.

Ommerenweg volgen in oostelijke richting tot aan Voorburgseweg.

56.

Voorburgseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dokter Guepinlaan tot aan Kerststraat.

57.

Kerststraat volgen in noordelijke richting tot aan Groenestraat.

58.

Groenestraat volgen in oostelijke richting tot aan Hogebrinksestraat.

59.

Hogebrinksestraat volgen in zuidelijke richting tot aan Beemsestraat.

60.

Beemsestraat volgen in noordelijke richting overgaand in Rijndijk tot aan Waaijweg.

61.

Waaijweg volgen in oostelijke richting tot aan Drosseweg.

62.

Drosseweg volgen in noordelijke richting tot aan Marsdijk.

63.

Marsdijk volgen in oostelijke richting tot aan het fietsveer.

7.12.2020

1.

Vanaf Waalbandijk de Waal volgen in oostelijke richting tot aan Waalbandijk nr. 155.

2.

Waalbandijk vanaf nr 155 volgen in zuidelijke richting overgaand in Heersweg tot aan Kerkstraat.

3.

Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Van Heemstraweg.

4.

Van Heemstraweg volgen in oostelijke richting tot aan Scharenburg.

5.

Scharenburg volgen in zuidelijke richting tot aan Molenweg.

6.

Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Broerstraat.

7.

Broerstraat volgen in westelijke richting tot aan Neersteindsestraat.

8.

Neersteindsestraat volgen in oostelijke richting overgaand in Bikkeldam tot aan Singel.

9.

Singel volgen in zuidelijke richting tot aan Middenweg.

10.

Middenweg volgen in oostelijke richting tot aan Mekkersteeg.

11.

Mekkersteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidweg.

12.

Zuidweg volgen in westelijke richting tot aan Noord Zuid N329.

13.

Noord Zuid N329 volgen in zuidelijke richting tot aan de Maas (rivier).

14.

De Maas volgen in westelijke richting tot aan Veerweg.

15.

Veerweg volgen in noordelijke richting tot aan Raadhuisdijk.

16.

Raadhuisdijk volgen in westelijke richting tot aan Kapelstraat.

17.

Kapelstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Den Hoedweg tot aan Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Dijkgraaf De Leeuweg volgen in westelijke richting tot aan Wolderweg.

19.

Wolderweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuweweg.

20.

Nieuweweg volgen in oostelijke richting tot aan Liesterstraat.

21.

Liesterstraat volgen in oostelijke richting tot aan Zijveld.

22.

Zijveld volgen in noordelijke richting tot aan Zandstraat.

23.

Zandstraat volgen in oostelijke richting tot aan Dijkstraat.

24.

Dijkstraat volgen in noordelijke richting tot aan Waalbandijk.

Van 29.11.2020 tot en met 7.12.2020.


Top