EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1586

Besluit (GBVB) 2020/1586 van de Raad van 29 oktober 2020 tot wijziging van Besluit 2010/573/GBVB inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië

OJ L 362, 30.10.2020, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1586/oj

30.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 362/29


BESLUIT (GBVB) 2020/1586 VAN DE RAAD

van 29 oktober 2020

tot wijziging van Besluit 2010/573/GBVB inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 27 september 2010 Besluit 2010/573/GBVB (1) inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië vastgesteld.

(2)

Op basis van een evaluatie van Besluit 2010/573/GBVB moeten de beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië worden verlengd tot en met 31 oktober 2021. De Raad zal de situatie met betrekking tot de beperkende maatregelen na zes maanden opnieuw bezien.

(3)

Besluit 2010/573/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 4 van Besluit 2010/573/GBVB wordt lid 2 vervangen door:

“2.

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 oktober 2021. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd indien de Raad oordeelt dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  Besluit 2010/573/GBVB van de Raad van 27 september 2010 inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië (PB L 253 van 28.9.2010, blz. 54).


Top