EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1966R(01)

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1966 van de Commissie van 27 november 2019 tot wijziging en rectificatie van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Publicatieblad van de Europese Unie L 307 van 28 november 2019)

PB L 324 van 13.12.2019, p. 81–89 (ES, EL, HR, IT, HU, NL, PL, SK)
PB L 324 van 13.12.2019, p. 80–88 (BG, CS, DA, DE, ET, EN, FR, LV, LT, MT, PT, RO, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1966/corrigendum/2019-12-13/oj

13.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 324/81


Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1966 van de Commissie van 27 november 2019 tot wijziging en rectificatie van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

(Publicatieblad van de Europese Unie L 307 van 28 november 2019)

Op bladzijde 19 worden de bijlagen I en II als volgt gelezen:

“BIJLAGE I

1)   

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

De volgende vermeldingen worden toegevoegd:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Chemische benaming/INN

CAS-nummer

EG-nummer

a

b

c

d

“1612

Fosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoïndool-2-yl)methyl]-O,O-dimethyldithiofosfaat;

O,O-dimethyl-S-ftaalimidomethyldithiofosfaat

732-11-6

211-987-4

1613

Kaliumpermanganaat

7722-64-7

231-760-3

1614

2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon

119313-12-1

404-360-3

1615

Quizalofop-p-tefuryl (ISO);

(+/–) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6- chloorchinoxaline-2-

yloxy)-fenyloxy]propionaat

200509-41-7

414-200-4

1616

Propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazool

60207-90-1

262-104-4

1617

Pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diëthyl-4-methylfenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-9-yl-2,2-dimethylpropanoaat

243973-20-8

635-361-9

1618

Tetramethrin (ISO);

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoïndool-2-yl)methyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-een-1-yl)cyclopropaancarboxylaat

7696-12-0

231-711-6

1619

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoïndool-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat

1166-46-7

214-619-0

1620

Spirodiclofen (ISO);

3-(2,4-dichloorfenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-een-4-yl-2,2-dimethylbutyraat

148477-71-8

604-636-5

1621

Reactiemassa van 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 1-({[2-(2-aminobutoxy) ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamine

897393-42-9

447-920-2

1622

1-vinylimidazool

1072-63-5

214-012-0

1623

Amisulbrom (ISO); 3-(3-broom-6-fluor-2-methylindool-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazool-1-sulfonamide

348635-87-0

672-776-4”

2)   

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

Vermelding 98 wordt vervangen door:

“98

Benzoëzuur, 2‐hydroxy‐ (*1)

Salicylic Acid

69-72-7

200-712-3

a)

Haarproducten die worden uitgespoeld

a)

3,0 %

Niet gebruiken in preparaten voor kinderen jonger dan drie jaar.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan drie jaar (*2)

b)

Andere producten, behalve bodylotion, oogschaduw, mascara, eyeliner, lippenstift, deodorant in rollers

b)

2,0 %

Niet gebruiken in toepassingen die door inademing tot blootstelling van de longen van de eindgebruiker kunnen leiden.

 

Niet gebruiken in mondproducten.

Voor andere doeleinden dan om de ontwikkeling van micro-organismen in het product tegen te gaan. Dat doel moet blijken uit de aanbiedingsvorm van het product.

3)   

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

Vermelding 3 wordt vervangen door:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Voorwaarden

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“3

Salicylzuur (*3) en zouten daarvan

Salicylic Acid

69-72-7

200-712-3

 

0,5 % (zuur)

Niet gebruiken in producten voor kinderen jonger dan drie jaar.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan drie jaar (*4)

Niet gebruiken in mondproducten.

Niet gebruiken in toepassingen die door inademing tot blootstelling van de longen van de eindgebruiker kunnen leiden.

Calcium Salicylate, Magnesium Salicylate, MEA-Salicylate, Sodium Salicylate, Potassium Salicylate, TEA-Salicylate

824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

 

0,5 % (zuur)

Niet gebruiken in producten voor kinderen jonger dan drie jaar, met uitzondering van shampoos.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan drie jaar (*5)

“BIJLAGE II

1)   

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gerectificeerd:

a)

vermelding 395 wordt vervangen door:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Chemische benaming/INN

CAS-nummer

EG-nummer

“395

Hydroxy-8-chinoline en het sulfaat daarvan, bis(8-hydroxychinolinium)sulfaat, met uitzondering van de in vermelding 51 van bijlage III genoemde toepassingen van het sulfaat

148-24-3

134-31-6

205-711-1

205-137-1”

b)

vermelding 1396 wordt vervangen door:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Chemische benaming/INN

CAS-nummer

EG-nummer

a

b

c

d

“1396

Boraten, tetraboraten en octaboraten en zouten of esters van boorzuur, met inbegrip van:

 

 

dinatriumoctaboraat watervrij [1]

12008-41-2 [1]

234-541-0 [1]

dinatriumoctaboraat-tetrahydraat [2]

12280-03-4 [2]

234-541-0 [2]

2-aminoëthanol, mono-ester met boorzuur [3]

10377-81-8 [3]

233-829-3 [3]

2-hydroxypropyl-ammonium-dihydrogeen-orthoboraat [4]

68003-13-4 [4]

268-109-8 [4]

kaliumboraat, kaliumzout van boorzuur [5]

12712-38-8 [5]

603-184-6 [5]

trioctyldodecylboraat [6]

— [6]

— [6]

zinkboraat [7]

1332-07-6 [7]

215-566-6 [7]

natriumboraat, dinatriumtetraboraat watervrij; boorzuur, natriumzout [8]

1330-43-4 [8]

215-540-4 [8]

tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat [9]

12267-73-1 [9]

235-541-3 [9]

orthoboorzuur, natriumzout [10]

13840-56-7 [10]

237-560-2 [10]

dinatriumtetraboraat-decahydraat; borax-decahydraat [11]

1303-96-4 [11]

215-540-4 [11]

dinatriumtetraboraat-pentahydraat; borax-pentahydraat [12]

12179-04-3 [12]

215-540-4 [12]”

c)

vermelding 1507 wordt vervangen door:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Chemische benaming/INN

CAS-nummer

EG-nummer

“1507

Diaminotolueen, methylfenyleendiamine, technisch product — reactiemassa van [4‐methyl-m-fenyleendiamine en 2-methyl-m-fenyleendiamine]

—”

d)

de volgende vermeldingen worden toegevoegd:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Chemische benaming/INN

CAS-nummer

EG-nummer

a

b

c

d

“1624

Pirimicarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamaat

23103-98-2

245-430-1

1625

1,2-dichloorpropaan; propyleendichloride

78-87-5

201-152-2

1626

Fenol, dodecyl-, vertakt [1]

121158-58-5 [1]

310-154-3 [1]

Fenol, 2-dodecyl-, vertakt [2]

1801269-80-6 [2]

— [2]

Fenol, 3-dodecyl-, vertakt [3]

1801269-77-1 [3]

— [3]

Fenol, 4-dodecyl-, vertakt [4]

210555-94-5 [4]

640-104-9 [4]

Fenol, (tetrapropenyl)-derivaten [5]

74499-35-7 [5]

616-100-8 [5]

1627

Cumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine

5836-29-3

227-424-0

1628

Difenacum (ISO); 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycumarine

56073-07-5

259-978-4

1629

Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′-broom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine

56073-10-0

259-980-5

1630

Flocumafen (ISO); reactiemassa van: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine en trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine

90035-08-8

421-960-0

1631

Acetochloor (ISO); 2-chloor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)aceetamide

34256-82-1

251-899-3

1632

E-glasmicrovezels met een representatieve samenstelling

1633

Glasmicrovezels met een representatieve samenstelling

1634

Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4'-broombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromeen-2-on

28772-56-7

249-205-9

1635

Difethialon (ISO); 3-[3-(4′-broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftaleen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

104653-34-1

600-594-7

1636

Perfluorononaan-1 zuur [1]

375-95-1 [1]

206-801-3 [1]

en de natrium‐ [2]

21049-39-8 [2]

— [2]

en ammoniumzouten [3] daarvan

4149-60-4 [3]

— [3]

1637

Dicyclohexylftalaat

84-61-7

201-545-9

1638

3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril

5146-66-7

225-918-0

1639

Bupirimaat (ISO); 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethylsulfamaat

41483-43-6

255-391-2

1640

Triflumizool (ISO); (1E)-N-[4-chloor-2-(trifluormethyl)fenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimine

68694-11-1

604-708-8

1641

tert-butylhydroperoxide

75-91-2

200-915-7”

2)   

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gerectificeerd:

a)

vermelding 9 wordt vervangen door:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Beperkingen

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“9

Methylfenyleendiaminen, N‐gesubstitueerde derivaten en zouten (1) daarvan, met uitzondering van de stoffen onder de referentienummers 9a en 9b van deze bijlage en de stoffen onder de referentienummers 364, 413, 1144, 1310, 1313 en 1507 van bijlage II

 

 

 

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Algemeen gebruik

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image 1Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met “zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met “zwarte henna”.

Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).

Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers of wenkbrauwen.”.

b)

Professioneel gebruik

b)

Te vermelden op het etiket:

Voor punten a) en b):

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 5 % (berekend als vrije base)

De mengverhouding

“Alleen voor professioneel gebruik. Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met “zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met “zwarte henna”.

Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).

Draag geschikte handschoenen.”.”

b)

de volgende vermelding wordt toegevoegd:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Beperkingen

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“51

Bis(8-hydroxychinolinium)sulfaat

Oxyquinoline Sulphate

134-31-6

205-137-1

Stabilisator voor waterstofperoxide in haarproducten die worden uitgespoeld

(0,3 % als base)

 

 

Stabilisator voor waterstofperoxide in haarproducten die niet worden uitgespoeld

(0,03 % als base)”


(*1)  Als conserveermiddel, zie bijlage V, nr. 3.

(*2)  Alleen voor producten die kunnen worden gebruikt voor kinderen jonger dan drie jaar.”.

(*3)  Voor andere doeleinden dan als conserveermiddel, zie bijlage III, nr. 98.

(*4)  Alleen voor producten die kunnen worden gebruikt voor kinderen jonger dan drie jaar.

(*5)  Alleen voor producten die eventueel voor kinderen jonger dan drie jaar worden gebruikt en lang met de huid in contact blijven.”.


Top