EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1191

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 255/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van Protocol 47 (inzake de opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in wijn) bij de EER-overeenkomst [2018/1191]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1191/oj

23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/53


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 255/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van Protocol 47 (inzake de opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in wijn) bij de EER-overeenkomst [2018/1191]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/765 van de Commissie van 11 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009 wat bepaalde oenologische procedés betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake wijn. Wetgeving inzake wijn is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald is in de zevende alinea van de inleiding van Protocol 47 bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Protocol 47 bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In aanhangsel 1 van Protocol 47 bij de EER-overeenkomst wordt in punt 10 (Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0765: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/765 van de Commissie van 11 maart 2016 (PB L 127 van 18.5.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/765 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016 op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 127 van 18.5.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top