EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1189

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 253/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst [2018/1189]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1189/oj

23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/51


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 253/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst [2018/1189]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1703 van de Commissie van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standards 10 en 12 en International Accounting Standard 28 betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XXII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XXII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 10ba (Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1703: Verordening (EU) 2016/1703 van de Commissie van 22 september 2016 (PB L 257 van 23.9.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/1703 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 257 van 23.9.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top