EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1171

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 233/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1171]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1171/oj

23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/28


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 233/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1171]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1389 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaat (1), dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2016/1390 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (2), dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden na punt 116 (Verordening (EU) 2016/1381 van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„117.

32016 R 1389: Verordening (EU) 2016/1389 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaat (PB L 223 van 18.8.2016, blz. 55).

118.

32016 R 1390: Verordening (EU) 2016/1390 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (PB L 223 van 18.8.2016, blz. 58).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordeningen (EU) 2016/1389 en 2016/1390 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 223 van 18.8.2016, blz. 55.

(2)  PB L 223 van 18.8.2016, blz. 58.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top