EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1168

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 230/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1168]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1168/oj

23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/22


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 230/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1168]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/854 van de Commissie van 30 mei 2016 tot verlening van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 432/2012 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2016/862 van de Commissie van 31 mei 2016 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 54zzzzzp (Verordening (EU) nr. 432/2012 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0854: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/854 van de Commissie van 30 mei 2016 (PB L 142 van 31.5.2016, blz. 5).”.

2)

Na punt 111 (Verordening (EU) 2016/372 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„112.

32016 R 0854: Verordening (EU) 2016/854 van de Commissie van 30 mei 2016 tot verlening van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 432/2012 (PB L 142 van 31.5.2016, blz. 5).

113.

32016 R 0862: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/862 van de Commissie van 31 mei 2016 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (PB L 144 van 1.6.2016, blz. 24).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/854 en (EU) 2016/862 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 142 van 31.5.2016, blz. 5.

(2)  PB L 144 van 1.6.2016, blz. 24.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top