EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2239

Besluit (GBVB) 2016/2239 van de Raad van 12 december 2016 tot wijziging en verlenging van Besluit 2010/96/GBVB betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden

OJ L 337, 13.12.2016, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2239/oj

13.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/16


BESLUIT (GBVB) 2016/2239 VAN DE RAAD

van 12 december 2016

tot wijziging en verlenging van Besluit 2010/96/GBVB betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 15 februari 2010 Besluit 2010/96/GBVB (1) vastgesteld waarbij een militaire missie van de EU werd opgericht om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden.

(2)

Op 16 maart 2015 is Besluit 2010/96/GBVB bij Besluit (GBVB) 2015/441 van de Raad (2) gewijzigd en werd de militaire missie van de EU verlengd tot en met 31 december 2016.

(3)

In het licht van de strategische evaluatie van 2016 moet het mandaat van de militaire missie van de EU worden verlengd tot en met 31 december 2018.

(4)

Overeenkomstig artikel 5 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en de uitvoering van besluiten en acties van de Unie die gevolgen hebben op defensiegebied. Denemarken neemt niet deel aan de uitvoering van dit besluit en draagt derhalve niet bij aan de financiering van deze missie.

(5)

Besluit 2010/96/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/96/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 10 wordt het volgende lid toegevoegd:

„6.   Het financieel referentiebedrag ter dekking van de gemeenschappelijke kosten van de militaire missie van de EU voor het tijdvak van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 bedraagt 22 948 000 EUR. Het in artikel 25, lid 1, van Besluit (GBVB) 2015/528 (*1) bedoelde percentage van het referentiebedrag bedraagt 0 %.

(*1)  Besluit (GBVB) 2015/528 van de Raad van 27 maart 2015 tot instelling van een mechanisme voor het beheer van de financiering van de gemeenschappelijke kosten van de operaties van de Europese Unie die gevolgen hebben op militair of defensiegebied (Athena) en tot intrekking van Besluit 2011/871/GBVB (PB L 84 van 28.3.2015, blz. 39).”."

2)

Artikel 12, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Het mandaat van de militaire missie van de EU eindigt op 31 december 2018.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 12 december 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  Besluit 2010/96/GBVB van de Raad van 15 februari 2010 betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden (PB L 44 van 19.2.2010, blz. 16).

(2)  Besluit (GBVB) 2015/441 van de Raad van 16 maart 2015 tot wijziging en verlenging van Besluit 2010/96/GBVB betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 37).


Top