EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0530

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/530 van de Commissie van 1 april 2016 betreffende een door Duitsland krachtens Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad genomen maatregel om het in de handel brengen van een type stroomgenerator te verbieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 1779) (Voor de EER relevante tekst)

C/2016/1779

OJ L 88, 5.4.2016, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/530/oj

5.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/32


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/530 VAN DE COMMISSIE

van 1 april 2016

betreffende een door Duitsland krachtens Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad genomen maatregel om het in de handel brengen van een type stroomgenerator te verbieden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 1779)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (1), en met name artikel 11, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig de procedure van artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2006/42/EG heeft Duitsland de Commissie in kennis gesteld van een maatregel om het in de handel brengen van een stroomgenerator van het type Rotenbach FO-65/LB2600, die door Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co., Ltd, China, wordt vervaardigd en door Fringo GmbH & Co. KG, Duitsland, wordt verdeeld, te verbieden.

(2)

De reden voor de maatregel was de non-conformiteit van de stroomgenerator met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van bijlage I bij Richtlijn 2006/42/EG.

(3)

In bijlage I, punt 1.5.1 (elektriciteitsvoorziening), bij Richtlijn 2006/42/EG is vastgesteld dat een machine die een stroomvoorziening heeft zodanig moet zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle gevaren in verband met elektriciteit kunnen worden voorkomen. De stroomgenerator vertoont de volgende tekortkomingen:

de vrij liggende bedrading tussen de contactschakelaar en het ontstekingsmechanisme van de benzinemotor alsook de vrij toegankelijke 12V-batterij zouden in het geval van een storing een elektrische schok of brand en een kortsluiting van de batterij kunnen veroorzaken;

de achterkant van het bedieningspaneel van het stroomaggregaat is bedekt met een behuizing; de (generator)kabelinvoer en een opening in de behuizing zijn echter zo ontworpen dat onder spanning staande onderdelen van de 230V-verbindingen van de voltmeter en onder spanning staande onderdelen van de contactdoos voor sterkstroom kunnen worden aangeraakt;

bepaalde onderdelen van het bedieningspaneel voldoen niet aan het beschermingsniveau IPX3;

verscheidene aardleidingen zijn op één eindconnector aangesloten voor zowel de 400V-contactdoos als de 230V-contactdozen;

de draaduiteinden zijn vertind en hebben geen beslagringen, hetgeen het risico vergroot op een mogelijk fatale elektrische schok in het geval de gebruiker één van de productdelen die onder hoogspanning staan, aanraakt;

behalve de aardleiding (tweekleurencombinatie groen/geel) is geen van de draden duidelijk identificeerbaar. Een overzicht van de verbindingen om de draden te identificeren ontbreekt;

de kleurcode voor de verschillende soorten kabels voldoet niet aan de vereisten.

(4)

In bijlage I, punt 1.7.3 (markering op machines), bij Richtlijn 2006/42/EG is het vastgesteld dat een minimum aan gegevens zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar op de machine moet zijn aangebracht. Op de stroomgenerator met benzinemotor is geen etiket met de vermelding „stroomaggregaat laag vermogen” aangebracht. Gegevensplaatjes zijn met lijm bevestigd en kunnen gemakkelijk worden verwijderd. De naam en het volledige adres van de fabrikant ontbreken.

(5)

De Commissie heeft Fringo GmbH & Co. KG en Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co., Ltd verzocht opmerkingen over de maatregel van Duitsland te formuleren. Zij heeft hierop geen antwoord ontvangen.

(6)

Na onderzoek van het door de Duitse autoriteiten voorgelegde bewijsmateriaal is bevestigd dat de stroomgenerator met benzinemotor die door Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co., Ltd wordt vervaardigd en door Fringo GmbH & Co. KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlijn wordt verdeeld, niet voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van deze richtlijn als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), van Richtlijn 2006/42/EG en dat de non-conformiteit aanleiding geeft tot ernstige risico's op verwondingen voor de gebruikers. Het is daarom passend de door Duitsland genomen maatregel als gerechtvaardigd te beschouwen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De door Duitsland genomen maatregel om het in de handel brengen van een stroomgenerator van het type Rotenbach FO-65/LB2600, die door Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co., Ltd, China, wordt vervaardigd en door Fringo GmbH & Co. KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlijn wordt verdeeld, te verbieden, is gerechtvaardigd.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 april 2016.

Voor de Commissie

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 157 van 9.6.2006, blz. 24.


Top