EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0838

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/838 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU wat de verlenging van de toepassingsperiode van de beschermende maatregelen met betrekking tot de kleine bijenkastkever in Italië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 3558) (Voor de EER relevante tekst)

C/2015/3558

OJ L 132, 29.5.2015, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/838/oj

29.5.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 132/86


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/838 VAN DE COMMISSIE

van 28 mei 2015

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU wat de verlenging van de toepassingsperiode van de beschermende maatregelen met betrekking tot de kleine bijenkastkever in Italië betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 3558)

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU van de Commissie (3) zijn beschermende maatregelen ingesteld na een kennisgeving door Italië op 11 september 2014 van de aanwezigheid van de kleine bijenkastkever (Aethina tumida) in de regio's Calabrië en Sicilië.

(2)

Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU is van toepassing tot 31 mei 2015. De epidemiologische situatie is echter nog niet vastgesteld, aangezien de inspecties en epidemiologische onderzoeken gespecificeerd in Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU en het actieve toezicht op de aanwezigheid van de kleine bijenkastkever in de betrokken Italiaanse regio's nog niet voltooid zijn, hoewel er sinds december jl. geen gevallen meer zijn geweest.

(3)

Derhalve is het in het licht van deze overgangssituatie en in afwachting van verdere informatie over het lopende toezicht nodig om de toepassing van de in Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU vervatte maatregelen te verlengen tot eind november 2015, het verwachte einde van het huidige bijenseizoen in die regio's.

(4)

Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 4 van Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU wordt vervangen door:

„Artikel 4

Dit besluit is van toepassing tot en met 30 november 2015.”

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 28 mei 2015.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU van de Commissie van 12 december 2014 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bevestigde gevallen van de kleine bijenkastkever in Italië (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 161).


Top