EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0313R(01)

Rectificatie van Besluit 2014/313/EU van de Commissie van 28 mei 2014 tot wijziging van de Besluiten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU en 2012/721/EU teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen in de indeling van stoffen ( PB L 164 van 3.6.2014 )

OJ L 300, 18.10.2014, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/313/corrigendum/2014-10-18/oj

18.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 300/69


Rectificatie van Besluit 2014/313/EU van de Commissie van 28 mei 2014 tot wijziging van de Besluiten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU en 2012/721/EU teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen in de indeling van stoffen

( Publicatieblad van de Europese Unie L 164 van 3 juni 2014 )

Bladzijde 77, bijlage I, punt 1), betreffende de bijlage bij Besluit 2011/263/EU:

in plaats van:

„1)

Bij criterium 2, onder b), vijfde alinea, wordt de tabel met afwijkingen vervangen door de volgende tabel:

Oppervlakteactieve stoffen in totale concentraties < 25 % in het eindproduct

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

R50

Oppervlakteactieve stoffen in totale concentraties < 25 % in het eindproduct (*)

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Biociden gebruikt voor conserverings-doeleinden (**)

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R50-53

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R51-53

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Parfums

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Enzymen (***)

H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

R42

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

R43

NTA als een verontreiniging in MGDA en GLDA (****)

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

R40

,

te lezen:

„1)

Bij criterium 2, onder b), vijfde alinea, wordt de tabel met afwijkingen vervangen door de volgende tabel:

Subtilisine

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

R50

Oppervlakteactieve stoffen in totale concentraties < 25 % in het eindproduct

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

R50

Oppervlakteactieve stoffen in totale concentraties < 25 % in het eindproduct (*****)

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Biociden gebruikt voor conserverings-doeleinden (******)

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R50-53

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R51-53

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Parfums

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Enzymen (*******)

H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

R42

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

R43

NTA als een verontreiniging in MGDA en GLDA (********)

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

R40

.

Bladzijde 78, bijlage II, punt 1), betreffende de bijlage bij Besluit 2011/264/EU:

in plaats van:

„1)

Bij criterium 4, onder b), vijfde alinea, wordt de tabel met afwijkingen vervangen door de volgende tabel:

Oppervlakteactieve stoffen in totale concentraties < 25 % in het eindproduct

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

R50

Oppervlakteactieve stoffen in totale concentraties < 25 % in het eindproduct (*********)

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Biociden gebruikt voor conserverings-doeleinden (**********)

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R50-53

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R51-53

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Parfums

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Enzymen (***********)

H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

R42

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

R43

Bleekkatalysatoren (***********)

H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

R42

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

R43

NTA als een verontreiniging in MGDA en GLDA (************)

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

R40

Optische witmakers (uitsluitend wasmiddel voor witte was)

H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

R53

,

te lezen:

„1)

Bij criterium 4, onder b), vijfde alinea, wordt de tabel met afwijkingen vervangen door de volgende tabel:

Subtilisine

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

R50

Oppervlakteactieve stoffen in totale concentraties < 25 % in het eindproduct

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

R50

Oppervlakteactieve stoffen in totale concentraties < 25 % in het eindproduct (*************)

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Biociden gebruikt voor conserverings-doeleinden (**************)

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R50-53

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R51-53

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Parfums

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

Enzymen (***************)

H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

R42

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

R43

Bleekkatalysatoren (***************)

H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

R42

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

R43

NTA als een verontreiniging in MGDA en GLDA (****************)

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

R40

Optische witmakers (uitsluitend wasmiddel voor witte was)

H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

R53

.


(*)  Deze afwijking is van toepassing mits de oppervlakteactieve stoffen gemakkelijk en anaeroob afbreekbaar zijn.

(**)  Behandeld bij criterium 2, onder e). Deze afwijking is van toepassing mits het bioaccumulatievermogen van de biociden wordt gekenmerkt door log Pow (log verdelingscoëfficiënt octanol/water) < 3,0 of een experimenteel vastgestelde bioconcentratiefactor (BCF) ≤ 100.

(***)  Met inbegrip van stabilisatoren en andere hulpstoffen in de bereidingen.

(****)  In concentraties die lager zijn dan 1,0 % in de grondstof, zolang de totale concentratie in het eindproduct lager is dan 0,10 %;”

(*****)  Deze afwijking is van toepassing mits de oppervlakteactieve stoffen gemakkelijk en anaeroob afbreekbaar zijn.

(******)  Behandeld bij criterium 2, onder e). Deze afwijking is van toepassing mits het bioaccumulatievermogen van de biociden wordt gekenmerkt door log Pow (log verdelingscoëfficiënt octanol/water) < 3,0 of een experimenteel vastgestelde bioconcentratiefactor (BCF) ≤ 100.

(*******)  Met inbegrip van stabilisatoren en andere hulpstoffen in de bereidingen.

(********)  In concentraties die lager zijn dan 1,0 % in de grondstof, zolang de totale concentratie in het eindproduct lager is dan 0,10 %;”

(*********)  Deze afwijking is van toepassing mits de oppervlakteactieve stoffen gemakkelijk en anaeroob afbreekbaar zijn.

(**********)  Behandeld bij criterium 4, onder e). Deze afwijking is van toepassing mits het bioaccumulatievermogen van de biociden wordt gekenmerkt door log Pow (log verdelingscoëfficiënt octanol/water) < 3,0 of een experimenteel vastgestelde bioconcentratiefactor (BCF) ≤ 100.

(***********)  Met inbegrip van stabilisatoren en andere hulpstoffen in de bereidingen.

(************)  In concentraties die lager zijn dan 1,0 % in de grondstof, zolang de totale concentratie in het eindproduct lager is dan 0,10 %;”

(*************)  Deze afwijking is van toepassing mits de oppervlakteactieve stoffen gemakkelijk en anaeroob afbreekbaar zijn.

(**************)  Behandeld bij criterium 4, onder e). Deze afwijking is van toepassing mits het bioaccumulatievermogen van de biociden wordt gekenmerkt door log Pow (log verdelingscoëfficiënt octanol/water) < 3,0 of een experimenteel vastgestelde bioconcentratiefactor (BCF) ≤ 100.

(***************)  Met inbegrip van stabilisatoren en andere hulpstoffen in de bereidingen.

(****************)  In concentraties die lager zijn dan 1,0 % in de grondstof, zolang de totale concentratie in het eindproduct lager is dan 0,10 %;”


Top