EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0813(01)

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

OJ L 240, 13.8.2014, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

13.8.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 240/1


Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Wanneer wijzigingen worden aangenomen van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (1), dient Denemarken, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst van 19 oktober 2005 tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (2) (hierna „de overeenkomst” genoemd), gesloten bij Besluit 2006/325/EG van de Raad (3), de Commissie in kennis te stellen van zijn besluit om de inhoud van deze wijzigingen al dan niet ten uitvoer te leggen.

Verordening (EU) nr. 542/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1215/2012, met betrekking tot de toe te passen regels aangaande het eengemaakt octrooigerecht en het Benelux-Gerechtshof (4) is op 15 mei 2014 aangenomen.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de overeenkomst heeft Denemarken de Commissie op 2 juni 2014 per brief in kennis gesteld van zijn besluit om de inhoud van Verordening (EU) nr. 542/2014 ten uitvoer te leggen. De bepalingen van Verordening (EU) nr. 542/2014 zijn daardoor van toepassing op de betrekkingen tussen de Europese Unie en Denemarken.

Overeenkomstig artikel 3, lid 6, van de overeenkomst schept de kennisgeving van Denemarken dat de inhoud van de wijzigingen in Denemarken ten uitvoer is gelegd, wederzijdse verplichtingen voor dat land en de Europese Unie. Verordening (EU) nr. 542/2014 houdt derhalve een wijziging van de overeenkomst in en wordt geacht aan de overeenkomst te zijn gehecht.

Wat artikel 3, leden 3 en 4, van de overeenkomst betreft, kan de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 542/2014 in Denemarken administratief plaatsvinden. De vereiste administratieve maatregelen zijn op 18 juni in werking getreden.


(1)  PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.

(2)  PB L 299 van 16.11.2005, blz. 62.

(3)  PB L 120 van 5.5.2006, blz. 22.

(4)  PB L 163 van 29.5.2014, blz. 1.


Top