EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0270

Verordening (EU) nr. 270/2014 van de Raad van 17 maart 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo

OJ L 79, 18.3.2014, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; stilzwijgende opheffing door 32015R0613

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/270/oj

18.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 79/34


VERORDENING (EU) Nr. 270/2014 VAN DE RAAD

van 17 maart 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2010/788/GBVB van de Raad van 20 december 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/369/GBVB (1),

Gezien het gezamenlijk voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 889/2005 (2) van de Raad zijn beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo vastgesteld overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB van de Raad (3) en in overeenstemming met Resolutie 1596 (2005) van 18 april 2005 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de daaropvolgende resoluties van de Verenigde Naties ter zake. Gemeenschappelijk Standpunt 2008/369/GBVB van de Raad (4) trok Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB in. Gemeenschappelijk Standpunt 2010/788/GBVB trok Gemeenschappelijk Standpunt 2008/369/GBVB in.

(2)

Bij Resolutie 2136 (2014) van 30 januari 2014 voorzag de VN-Veiligheidsraad in een aanvullende afwijking van het wapenembargo.

(3)

Die maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, in het bijzonder om te garanderen dat de maatregel in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers wordt toegepast.

(4)

Verordening (EG) nr. 889/2005 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2005 wordt het volgende punt toegevoegd:

"c)

technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met wapens en aanverwant materieel die uitsluitend bestemd zijn voor ondersteuning van of gebruik door de regionale task force van de Afrikaanse Unie.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 336 van 21.12.2010, blz. 30.

(2)  Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad van 13 juni 2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1727/2003 (PB L 152 van 15.6.2005, blz. 1).

(3)  Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB van de Raad van 13 juni 2005 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/829/GBVB (PB L 152 van 15.6.2005, blz. 22).

(4)  Gemeenschappelijk Standpunt 2008/369/GBVB van de Raad van 14 mei 2008 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB (PB L 127 van 15.5.2008, blz. 84).


Top