EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2012C0441

Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 441/12/COL van 29 november 2012 betreffende de aanstelling van nieuwe raadadviseur-auditeurs in bepaalde mededingingsprocedures

PB L 190 van 11.7.2013, p. 92–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/441(2)/oj

11.7.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 190/92


BESCHIKKING VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA

Nr. 441/12/COL

van 29 november 2012

betreffende de aanstelling van nieuwe raadadviseur-auditeurs in bepaalde mededingingsprocedures

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

GEZIEN het Reglement van orde van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, en met name artikel 15,

GEZIEN Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 442/12/COL van 29 november 2012 betreffende de functie en het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures, en met name artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

Om te verzekeren dat mededingingsprocedures doeltreffend verlopen en dat het recht van partijen om te worden gehoord is gegarandeerd in die procedures, dienen één of meer raadadviseur-auditeurs te worden aangesteld.

Het lid van de Autoriteit dat speciaal voor het mededingingsbeleid bevoegd is, kan besluiten dat de ambtenaar van de Autoriteit als raadadviseur-auditeur in die zaak kan blijven functioneren na afloop van haar of zijn dienstverband met de Autoriteit.

Wanneer de raadadviseur-auditeur verhinderd is, worden haar of zijn taken door een andere raadadviseur-auditeur overgenomen. Indien geen van de raadadviseur-auditeurs in staat is haar of zijn taken uit te oefenen, wijst het bevoegde lid van het College een andere bevoegde ambtenaar van de Autoriteit aan die niet bij de desbetreffende zaak is betrokken, om de taken van raadadviseur-auditeur uit te oefenen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Aanstelling van de raadadviseur-auditeurs

1.   Mevr. Clémence Perrin en mevr. Auður Steinarsdóttir, juridisch medewerkers, worden aangesteld tot raadadviseur-auditeur in mededingingsprocedures.

2.   Indien geen van de raadadviseur-auditeurs in staat is haar of zijn taken uit te oefenen, wijst het met het mededingingsbeleid belaste lid van het College een andere bevoegde ambtenaar van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA aan die niet bij de desbetreffende zaak is betrokken, om de taken van raadadviseur-auditeur uit te oefenen.

Artikel 2

Intrekking van eerdere beschikkingen

Beschikking nr. 554/08/COL en Beschikking nr. 7/10/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden bij dezen ingetrokken en het dienstverband van de vroegere raadadviseur-auditeurs wordt beëindigd.

Artikel 3

Kennisgeving

De EVA-Staten en de Europese Commissie worden in kennis gesteld door middel van een afschrift van deze beschikking.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze beschikking wordt van kracht op de dag waarop zij is gegeven.

Gedaan te Brussel, 29 november 2012.

Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Oda Helen SLETNES

Voorzitter

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Lid van het College


Top