EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0665

Besluit 2012/665/GBVB van de Raad van 26 oktober 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee

OJ L 299, 27.10.2012, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 146 - 146

No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/665/oj

27.10.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 299/45


BESLUIT 2012/665/GBVB VAN DE RAAD

van 26 oktober 2012

houdende wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 25 oktober 2010 heeft de Raad bij Besluit 2010/638/GBVB (1) de Republiek Guinee beperkende maatregelen opgelegd.

(2)

Na een evaluatie van Besluit 2010/638/GBVB wordt het wenselijk geacht de toepassing van de beperkende maatregelen te verlengen tot en met 27 oktober 2013.

(3)

De in Besluit 2010/638/GBVB vastgestelde maatregelen met betrekking tot het wapenembargo moeten worden gewijzigd.

(4)

Besluit 2010/638/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/638/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 2, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende punt wordt toegevoegd:

„g)

de verkoop, verstrekking, overdracht of uitvoer van explosieven en gerelateerde uitrusting die uitsluitend bedoeld zijn voor voor civiele aanwending in de mijnbouw en infrastructuurinvesteringen en de verstrekking van technische bijstand, de tussenhandel en andere diensten alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende financiering en financiële bijstand, mits de opslag en het gebruik van de explosieven en gerelateerde uitrusting en diensten gecontroleerd en geverifieerd worden door een onafhankelijk orgaan en dat de identiteit van de leveranciers van gerelateerde diensten bekend is;”;

b)

de volgende alinea wordt toegevoegd:

„In gevallen die onder punt g) vallen stelt een lidstaat de andere lidstaten twee weken vooraf in kennis van zijn voornemen om goedkeuring uit hoofde van dat punt te verlenen.”.

2.

In artikel 8 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   Dit besluit is van toepassing tot en met 27 oktober 2013. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad oordeelt dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 26 oktober 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  PB L 280 van 26.10.2010, blz. 10.


Top