EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0165

2012/165/EU: Besluit nr. 1/2012 van het Gemengd Comité EU-Zwitserland van 15 maart 2012 tot wijziging van de tabellen III en IV b) in Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 wat verwerkte landbouwproducten betreft

OJ L 85, 24.3.2012, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/165(1)/oj

24.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 85/35


BESLUIT Nr. 1/2012 VAN HET GEMENGD COMITÉ EU-ZWITSERLAND

van 15 maart 2012

tot wijziging van de tabellen III en IV b) in Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 wat verwerkte landbouwproducten betreft

(2012/165/EU)

HET GEMENGD COMITÉ,

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat, ondertekend op 22 juli 1972 in Brussel (1), hierna „de overeenkomst” genoemd, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft (2), ondertekend op 26 oktober 2004 in Luxemburg, en Protocol nr. 2 daarbij, en met name artikel 7 van dat protocol,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor de uitvoering van Protocol nr. 2 bij de overeenkomst zijn binnenlandse referentieprijzen voor de overeenkomstsluitende partijen vastgesteld.

(2)

Op de binnenlandse markten van de overeenkomstsluitende partijen zijn de feitelijke prijzen van de grondstoffen waarvoor prijscompenserende maatregelen worden toegepast, gewijzigd.

(3)

De referentieprijzen en bedragen in de tabellen III en IV b) in Protocol nr. 2 moeten daarom dienovereenkomstig worden bijgewerkt,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Protocol nr. 2 bij de overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

a)

tabel III wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij dit besluit;

b)

tabel IV, onder b), wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing vanaf 1 april 2012.

Gedaan te Brussel, 15 maart 2012.

Voor het Gemengd Comité

De voorzitter

Jacques DE WATTEVILLE


(1)  PB L 300 van 31.12.1972, blz. 189.

(2)  PB L 23 van 26.1.2005, blz. 19.


BIJLAGE I

„TABEL III

Binnenlandse referentieprijzen van de Europese Unie en Zwitserland

Landbouw Grondstof

Binnenlandse referentieprijs van Zwitserland

Binnenlandse referentieprijs van de EU

Artikel 4, lid 1

Toegepast door Zwitserland

Verschil referentieprijs Zwitserland/EU

Artikel 3, lid 3

Toegepast door de EU

Verschil referentieprijs Zwitserland/EU

CHF per

100 kg nettogewicht

CHF per

100 kg nettogewicht

CHF per

100 kg nettogewicht

EUR per

100 kg nettogewicht

Zachte tarwe

49,25

25,50

23,75

0,00

Harde tarwe („durum”)

1,20

0,00

Rogge

40,25

28,95

11,30

0,00

Gerst

Mais

Meel van zachte tarwe

98,30

48,75

49,55

0,00

Vollemelkpoeder

616,00

366,75

249,25

0,00

Mageremelkpoeder

430,40

285,75

144,65

0,00

Boter

1 090,10

485,55

604,55

0,00

Witte suiker

Eieren

38,00

0,00

Verse aardappelen

41,75

17,00

24,75

0,00

Plantaardig vet

170,00

0,00”


BIJLAGE II

„TABEL IV

b)

Basisbedragen voor de agrarische grondstoffen die bij de berekening van de agrarische elementen in aanmerking worden genomen:

Agrarische grondstof

Door Zwitserland toegepast basisbedrag

Artikel 3, lid 2

Door de EU toegepast basisbedrag

Artikel 4, lid 2

CHF per 100 kg nettogewicht

EUR per 100 kg nettogewicht

Zachte tarwe

20,00

0,00

Harde tarwe („durum”)

1,00

0,00

Rogge

10,00

0,00

Gerst

Mais

Meel van zachte tarwe

42,00

0,00

Vollemelkpoeder

212,00

0,00

Mageremelkpoeder

123,00

0,00

Boter

514,00

0,00

Witte suiker

Eieren

32,00

0,00

Verse aardappelen

21,00

0,00

Plantaardig vet

145,00

0,00”


Top