EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1000

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1000/2011 van de Raad van 10 oktober 2011 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus

PB L 265 van 11.10.2011, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1000/oj

11.10.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 265/8


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1000/2011 VAN DE RAAD

van 10 oktober 2011

tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus (1), en met name artikel 8 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 mei 2006 Verordening (EG) nr.765/2006 vastgesteld.

(2)

Gelet op de ernst van de situatie in Belarus moeten nog meer personen worden toegevoegd aan de in de bijlage IA bij Verordening (EG) nr. 765/2006 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

Voorts moeten de gegevens over bepaalde personen en een entiteit op de lijst in bijlage IA bij die verordening worden geactualiseerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in bijlage I bij deze Verordening genoemde personen worden toegevoegd aan de lijst in bijlage IA bij Verordening (EG) nr. 765/2006.

Artikel 2

In bijlage IA bij Verordening (EG) nr. 765/2006 worden de vermeldingen voor de volgende personen en entiteit vervangen door de corresponderende vermeldingen in bijlage II bij deze verordening:

(1)

Mazouka Siarhei

(2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

(3)

Peftiev Vladimir

(4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

(5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich

(7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

(8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(9)

Padaliak, Eduard Vasilievich

(10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna

(11)

Shchurok, Ivan Antonavich

(12)

Sport-Pari

(13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 10 oktober 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.


BIJLAGE I

Personen als bedoeld in artikel 1

 

Naam

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Geboorteplaats en -datum

Functie

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Hij heeft (als rechter-voorzitter) de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de politieke en maatschappelijke activisten Dmitri Dasjkevitsj, Edoeard Lobov, Aleksandr Otrosjtsjenkov, Dmitri Novik en Aleksandr Moltsjanov. Deze processen vormden een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Hij heeft (als rechter-voorzitter) de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de politieke en maatschappelijke activisten Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsoekevitsj, Evgeni Sekret en Oleg Fedorkevitsj. Deze processen vormden een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Hij heeft (als rechter-voorzitter) de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de ex-presidentskandidaten Andrej Sannikov, Nikolaj Statkevitsj, Dmitri Oess, Vladimir Nekljaev, de politieke en maatschappelijke activisten Andrej Dmitrjev, Ilja Vasiljevitsj, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtsjik, Vladimir Jerjomenok, Andrej Poznjak, Aleksandr Klaskovskij, Aleksandr Kvjatkevitsj, Artjom Gribkov, Dmitri Boelanov en (als rechter-bijzitter) Dmitri Dasjkevitsj, Edoeard Lobov, Aleksandr Otrosjtsjenkov, Dmitri Novik en Aleksandr Moltsjanov. Deze processen vormden een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Hij heeft (als rechter-voorzitter) de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de politieke en maatschappelijke activisten Vasili Parfenkov en (als rechter-bijzitter) Dmitri Dasjkevitsj en Edoeard Lobov. Deze processen vormden een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Zij heeft (als rechter-bijzitter) de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de ex-presidentskandidaat Andrej Sannikov, de politieke en maatschappelijke activisten Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otrosjtsjenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Moltsjanov, Ilja Vasiljevitsj, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtsjik, Vladimir Jerjomenok, Dmitri Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsoekevitsj, Evgeni Sekret en Oleg Fedorkevitsj. Deze processen vormden een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Zij heeft (als rechter-bijzitter) de beroepen verworpen tegen de veroordeling van ex-presidentskandidaat Andrej Sannikov, de politieke en maatschappelijke activisten Ilja Vasiljevitsj, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtsjik en Vladimir Jerjomenok. Het proces vormde een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Zij heeft (als rechter-bijzitter) de beroepen verworpen tegen de veroordeling van de politieke en maatschappelijke activisten Irina Chalip, Sergej Martselev en Pavel Severinets. Het proces vormde een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Hij heeft (als rechter-bijzitter) het beroep verworpen tegen de veroordeling van de politieke activist Vasili Parfenkov. Het proces vormde een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk. Hij heeft (als rechter-bijzitter) het beroep verworpen tegen de veroordeling van de politieke activist Vasili Parfenkov. Het proces vormde een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Aanklager bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk die de verwerping van het beroep tegen de veroordeling van Dmitri Dasjkevitsj en Edoeard Lobov, activisten van het Molodoi Front (Jong Front), heeft behandeld. Het proces vormde een flagrante inbreuk op het Wetboek van Strafvordering.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Directeur van het gevangeniskamp in Sjklov. Hij is verantwoordelijk voor de onmenselijke behandeling van de gedetineerden en voor de vervolging van ex-presidentskandidaat Nikolaj Statkevitsj, die in de gevangenis is gezet in verband met de gebeurtenissen van 19 december 2010, en andere gevangenen.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Directeur van het gevangeniskamp in Gorki. Hij is verantwoordelijk voor de onmenselijke behandeling van de gedetineerden, vooral voor de vervolging en foltering van de maatschappelijke activist Dmitri Dasjkevitsj, die in de gevangenis is gezet in verband met de verkiezingen van 19 december 2010 en het harde optreden tegen de civiele samenleving en de democratische oppositie.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

het dorp Nekrasjevitsji in het district Karelitsji in de regio Chrodna1961

Minister bevoegd voor belastingen en heffingen. Houdt toezicht op de belastingautoriteiten die de strafzaak tegen Bjaljatski steunen onder het voorwendsel van belastingontwijking. Bjaljatski was actief bij het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die te lijden hadden onder de repressie in verband met de verkiezingen van 19 december 2010 en het harde optreden tegen de civiele samenleving en de democratische oppositie.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Rechter bij de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk die de verwerping van het beroep van de advocaten van Bjaljatski heeft toegestaan. Bjaljatski was actief bij het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die te lijden hadden onder de repressie in verband met de verkiezingen van 19 december 2010 en het harde optreden tegen de civiele samenleving en de democratische oppositie.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Aanklager die de zaak tegen Bjaljatski in de rechtbank van het district Pervomajski van Minsk heeft behandeld na het verzoekschrift van Bjaljatski aan de rechtbank met betrekking tot zijn opsluiting. Bjaljatski was actief bij het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die te lijden hadden onder de repressie in verband met de verkiezingen van 19 december 2010 en het harde optreden tegen de civiele samenleving en de democratische oppositie.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

Герасiмовiч Вольга Иваноўна

Герасимович Ольга Ивановна

 

Aanklager die de zaak tegen Bjaljatski in de hoofdstedelijke rechtbank van Minsk heeft behandeld na het verzoekschrift van Bjaljatski aan de rechtbank met betrekking tot zijn opsluiting. Bjaljatski was actief bij het verdedigen van en het verlenen van bijstand aan personen die te lijden hadden onder de repressie in verband met de verkiezingen van 19 december 2010 en het harde optreden tegen de civiele samenleving en de democratische oppositie.


BIJLAGE II

Personen en entiteit als bedoeld in artikel 2

 

Naam

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam (Belarussische spelling)

Naam (Russische spelling)

Geboorteplaats en -datum

Functie

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Openbaar aanklager in de zaak Dasjkevitsj-Lobov. Dmitri Dasjkevitsj en Edoeard Lobov, activisten van het „Molodoi Front” (Jong Front), werden veroordeeld tot meerdere jaren gevangenisstraf wegens hooliganisme. De echte reden voor hun opsluiting is dat beiden actief betrokken waren bij de verkiezingscampagne van december 2010 en een van de kandidaten van de oppositie steunden.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazachstan 26.11.1962

Directeur, Informatie- en Analysecentrum van de president

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1 juli 1957, Berdjansk, Zaporozjskaja Oblast, Oekraïne; Huidig paspoort nr. MP2405942

Gelieerd met Aleksandr Loekasjenko, Viktor Loekasjenko en Dmitri Loekasjenko Economisch adviseur van president Loekasjenko en centrale financiële steunpilaar onder het regime- Loekasjenko. Hoofdaandeelhouder en voorzitter van de raad van aandeelhouders van Beltechexport, een van de grootste import- en exportfirma’s voor militaire goederen van Belarus.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Adjunct-voorzitter, centrale kiescommissie (CEC). Als lid van de centrale kiescommissie is hij medeverantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilev

Lid CEC. Als lid van de centrale kiescommissie is zij medeverantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Lid CEC. Als lid van de centrale kiescommissie is hij medeverantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Lid CEC. Als lid van de centrale kiescommissie is zij medeverantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Lid CEC. Als lid van de centrale kiescommissie is zij medeverantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Lid CEC. Als lid van de centrale kiescommissie is hij medeverantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Lid CEC. Als lid van de centrale kiescommissie is zij medeverantwoordelijk voor het schenden van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Lid CEC. Als lid van de centrale kiescommissie is hij medeverantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen van 19 december 2010.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Entiteit onder zeggenschap van de heer Peftiev Vladimir, samen met de heer Loekasjenko, Dmitri Aleksandrevitsj doordat deze laatste zeggenschap heeft over de presidentiële sportclub die een verplicht meerderheidsaandeel van de staat in Sport-Pari houdt.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van de krant „Sovietskaia Belarus”


Top