EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0487

2011/487/GBVB: Besluit 2011/487/GBVB van de Raad van 1 augustus 2011 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Osama bin Laden, de leden van de Al-Qa’ida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

OJ L 199, 2.8.2011, p. 73–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 19 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2016; stilzwijgende opheffing door 32016D1693

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/487/oj

2.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/73


BESLUIT 2011/487/GBVB VAN DE RAAD

van 1 augustus 2011

houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Osama bin Laden, de leden van de Al-Qa’ida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 27 mei 2002 Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 17 juni 2011 Resolutie 1989 (2011) („UNSCR 1989 (2011)”) aangenomen, waarin met bezorgdheid nota wordt genomen van de niet-aflatende dreiging die Al-Qa’ida en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten voor de internationale vrede en veiligheid vormen, en wordt bevestigd dat de Veiligheidsraad vastbesloten is om alle aspecten van die dreiging het hoofd te bieden.

(3)

In deze context worden in UNSCR 1989 (2011) de beperkende maatregelen gehandhaafd die eerder in punt 8, onder c), van Resolutie 1333 (2000) en de punten 1 en 2 van Resolutie 1390 (2002) waren opgelegd ten aanzien van Al-Qa’ida en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, inclusief degenen die worden vermeld in afdeling C („Met Al-Qa’ida verbonden personen”) en afdeling D („Met Al-Qa’ida verbonden entiteiten en andere groepen en ondernemingen”) van de uit hoofde van de Resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) opgestelde geconsolideerde lijst, en degenen die na de aanneming van UNSCR 1989 (2011) zijn aangewezen.

(4)

Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De uitvoeringsmaatregelen van de Unie zijn vervat in Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad (2),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1.

de titel wordt vervangen door:

2.

artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

Dit gemeenschappelijk standpunt is van toepassing op de leden van de Al-Qa’ida-organisatie en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die vermeld staan op de uit hoofde van UNSCR 1267 (1999) en UNSCR 1333 (2000) opgestelde lijst, welke door het uit hoofde van UNSCR 1267 (1999) opgerichte comité regelmatig dient te worden bijgewerkt.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 1 augustus 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. DOWGIELEWICZ


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 4.

(2)  Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9).


Top